Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Informace MF k dani z nemovitostí

Ministerstvo financí zveřejnilo informaci týkající se daně z nemovitostí, která je pro většinu poplatníků splatná do 31. května. MF upozorňuje, že letos bude výše vyměřené daně sdělována hromadnými předpisnými seznamy.

Daň z nemovitostí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, a její výše se letos mění plošně hned ze dvou důvodů. V loňském roce mohly obce obecně závaznou vyhláškou zavést tzv. místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, nebytových prostorů a bytů. Koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5 zavedla do zákona o dani z nemovitostí novela č. 261/2007 Sb.
Následně pak zákon č. 362/2009 Sb., tzv. Janotův balíček, zvýšil sazbu daně z nemovitostí na dvojnásobek. Podle § 13a zákona o dani z nemovitostí nemá poplatník v případě takovýchto změn povinnost podávat nové daňové přiznání a nově vyměřenou daňovou povinnost mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Obě tyto možnosti jsou zcela rovnocenné. S ohledem na to, že daňová povinnost se letos zvyšuje u všech poplatníků, a že náklady spojené s tvorbou a distribucí platebních výměrů jsou vysoké, bude letos ve většině případů výměra daně sdělována hromadnými předpisnými seznamy.
Hromadný předpisný seznam je podle ustanovení § 20 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, vyložen k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, přičemž počátek i doba vyložení se veřejně oznámí vyhláškou na úřední desce obce. Poplatníkům budou hromadně rozesílány pouze daňové složenky, na jejichž alonži bude uvedena konkrétní výše daně.

Osvobození novostaveb od daně definitivně zrušeno
Novou výši daně z nemovitostí vám vyměří finanční úřad

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.