Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Opravy domů a bytů zůstanou ve snížené sazbě DPH i příští rok

Poslanci na své dubnové schůzi rozhodli, že opravy a rekonstrukce staveb pro bydlení budou spadat do nižší sazby daně z přidané hodnoty i po roce 2011. Návrh, aby se snížená sazba mohla uplatnit i u restauračních a jiných vybraných služeb, opět schválen nebyl.

Uplatnit sníženou sazbu daně u oprav domů a bytů i po roce 2010 umožnila evropská směrnice č. 2009/47/ES, která novelizovala směrnici č. 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, a to od 1. června 2009. Dosud byly opravy a rekonstrukce bytů a rodinných domů uvedeny v příloze IV směrnice. U služeb v ní zařazených byla možnost uplatnit sníženou sazbu daně omezena do 31.12.2010. Novelou byly všechny služby uvedené v příloze IV zařazeny do přílohy III, ve které není seznam zboží a služeb se sníženou sazbou daně časově omezen, a příloha IV byla zrušena. 
Čeští poslanci na toto přesunutí zareagovali na své dubnové schůzi a zrušili bod 2. článku 81 zákona č. 261/2007 Sb., který stanoví, že na opravy domů a bytů se může použít snížená sazba daně jen do 31.12.2010. Novela o dani z přidané hodnoty byla připojena ve formě tzv. přílepku na návrh rozpočtového výboru k novele zákona o daních z příjmů.
V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jsou sazby daně u bytové výstavby uvedeny v § 48. Ostatní služby podléhající snížené sazbě jsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu. 
Směrnice č. 2006/112/ES umožňuje také od 1.6.2009 přesunout do snížené sazby i další vybrané služby a zboží. Poslanec za ODS Šoltys se proto pokusil na dubnové schůzi Sněmovny zařadit už poněkolikáté k návrhu zákona o daních příjmů další přílepek, který přesouvá tyto vybrané služby a zboží do nižší sazby. Podle jeho návrhu se snížená sazba DPH měla uplatnit na restaurační služby, opravy obuvi a koženého zboží, opravy jízdních kol, oděvů a bytového textilu a kadeřnické a holičské služby. Do seznamu zboží podléhajícího snížené sazbě měly být nově zahrnuty knihy nahrané na magnetických a optických médiích. Tento návrh však schválen nebyl, poslanec Šoltys v pozměňovacím návrhu neuvedl jeho účinnost a návrh se tak stal nehlasovatelným. Občanští demokraté navíc již dříve upozornili, že nepodpoří žádné návrhy, které by zvyšovaly schodek státního rozpočtu, tedy ani návrh svého stranického kolegy Šoltyse.
Novelu zákona o dani z přidané hodnoty musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.