Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Na kolo jen s přilbou

Dospělý cyklista, který nepoužije ochrannou přilbu, nese díl zodpovědnosti za případné zranění hlavy a to i při nehodě, kterou nezpůsobil a nemohl jí nijak zabránit. A pojišťovna je oprávněna v takovém případě vyplatit cyklistovi nižší pojistné plnění. Tak zní ve stručnosti další z průlomových verdiktů Nejvyššího soudu.

Nošení ochranných přileb cyklisty je řešeno v § 58 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který říká, že cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Zákonnou povinnost používat přilbu mají tedy pouze děti a mladiství do 18 let, u starších osob zákon ponechává použití přilby čistě na jejich uvážení a zodpovědnosti.
Nejvyšší soud posuzoval konkrétní případ cyklisty, kterého v roce 2004 srazilo auto. Vážná zranění hlavy s trvalými následky měla odškodnit pojišťovna, a právě o výši náhrady byl veden soudní spor. Nejvyšší soud ve svém konečném verdiktu uvedl, že právě kvůli nepoužití přilby nese cyklista díl zodpovědnosti za následek. V tomto konkrétním případě byla výše pojistného plnění snížena o 10 %. Nejvyšší soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že nenošením ochranné přilby dospělými osobami sice není porušován zákon o silničním provozu, ale jde o porušení obecné prevenční povinnosti podle § 415 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. Uvedený paragraf je velmi stručný:

§ 415
Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.

Ze závěru nejvyššího soudu tedy vyplývá: Nepoužití ochranné přilby se podílí na vzniku škody utrpěné cyklistou při dopravní nehodě.
Nedávno jsme psali o podobně průlomovém rozsudku, ve kterém Nejvyšší soud rozhodl o odpovědnosti spolujezdce, který usedne do automobilu s opilým řidičem.

Související článek:
Spoluzodpovědnost při jízdě s opilým řidičem

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.