Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Škody v důsledku zastavení leteckého provozu

Kvůli výbuchu sopky na Islandu a následnému uzavření vzdušného prostoru nad velkou částí Evropy zůstaly na letištích uvězněny tisíce cestujících. Mnoho dalších lidí pak nemělo možnost odcestovat vůbec, například v České republice se nelétalo plné tři dny. Na co mají cestující nárok a co mohou požadovat od leteckých společností nebo případně od cestovních kanceláří?

Výbuch sopky je událost, kterou letecké společnosti a cestovní kanceláře nemohly nijak ovlivnit, a proto za neuskutečněné lety logicky nenesou žádnou odpovědnost. Jedná se o zásah tzv. vyšší moci, před nímž se ve svých smluvních podmínkách chrání i většina pojišťoven. Tím jsou nároky cestujících značně sníženy.

Letecké společnosti
Podle platného evropského nařízení č. 261/2004/ES mají klienti nárok na přesun zrušeného letu na nejbližší vhodný termín nebo na vrácení peněz za letenku. To se týká i cestujících, kteří již část letu absolvovali. Ti mají nárok na bezplatnou změnu rezervace na zbývající úsek cesty, či vrácení poměrné části z ceny letenky. Na jakoukoliv další kompenzaci či odškodnění podle výše uvedeného nařízení již však v tomto případě cestující nárok nemají. Normálně se odškodnění za zrušený let pohybuje od 250 do 600 Eur podle jeho délky. Odškodnění musí dopravce vyplatit vždy s výjimkou případu, kdy ke zrušení letu dojde za mimořádných okolností, kterým by nebylo možné zabránit, i kdyby byla všechna přiměřená opatření přijata. Podle nařízení č. 261/2004/ES se tyto mimořádné okolnosti mohou vyskytnout zejména v případech politické nestability, povětrnostních podmínek neslučitelných s uskutečněním dotčeného letu, bezpečnostních rizik, neočekávaných nedostatků letové bezpečnosti a stávek, které postihují provoz provozujícího leteckého dopravce. V případě výbuchu sopky tedy letečtí dopravci nemají povinnost cestující odškodnit.
Problém může nastat u některých nízkonákladových aerolinek. Například společnost WizzAir, která také odlétá z ruzyňského letiště, má přímo ve svých podmínkách doplněk, který říká, že při zpoždění způsobeném vyšší mocí nevznikají společnosti žádné další závazky vůči cestujícím. Takový doplněk přímo neodporuje výše uvedenému nařízení EU, a proto cestující nemají nárok ani na přesun letu na pozdější termín ani na vrácení peněz za letenku. Nárok na vrácení peněz se také netýká charterových letů, které byly sjednány cestovní kanceláří, a kde cena za dopravu tvoří součást celkové ceny zájezdu.

Cestovní kanceláře
V případě cestovních kanceláří je situace velmi podobná. Podle § 852j občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. se cestovní kancelář může zprostit odpovědnosti, jestliže ke zrušení zájezdu došlo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla cestovní kancelář zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Klienti tedy nemají nárok na vrácení peněz za neuskutečněnou dovolenou, na kterou měli odletět v době uzavření letišť. Ministerstvo průmyslu a obchodu všem takto postiženým klientům doporučuje dohodu s příslušnou cestovní kanceláří. Většina známých cestovních kanceláří se snaží vyjít svým klientům vstříc například přesunem zájezdu na pozdější termín či dokonce vrácením části peněz.
Klienti, kteří zůstali v místě pobytu v zahraničí a nemohli se z dovolené vrátit v původně plánovaném termínu, mají nárok na zajištění ubytování a stravy. Podle § 852k občanského zákoníku je cestovní kancelář povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc, v této situaci ale klienti nemají nárok na stejné ubytování, které bylo původně sjednáno v cestovní smlouvě. Cestovní kancelář má pochopitelně povinnost dopravit všechny klienty v nejbližším možném termínu zpět do ČR.

Pojišťovny
Cestujícím, kteří měli sjednané cestovní pojištění a na dovolenou neodletěli, vycházejí pojišťovny vstříc a umožňují jim toto pojištění zrušit nejpozději v den počátku pojištění případně v první následující pracovní den.
V případě cestujících, kteří nechtěně zůstali v zahraničí, nabízí pojišťovny prodloužení stávajícího cestovního pojištění. To může sjednat kdokoliv v ČR, např. příbuzný či známý, pokud zná číslo původní smlouvy nebo alespoň rodné číslo pojištěného.
U klientů, kteří uzavřeli některé z možných připojištění, například proti stornu zájezdu, je situace různá. Některé pojišťovny bez problémů uhradí část nákladů na neuskutečněný zájezd podle příslušných smluvních podmínek. Jsou však pojišťovny, které se právě v těchto podmínkách odkazují na vyšší moc, a sjednané pojištění se pak na tento případ nevztahuje.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.