Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna bankovních účtů ve veřejném sektoru

Právě v těchto dnech odesílají tisíce lidí svou pravidelnou platbu některé státní instituci na nový bankovní účet. Státní orgány, ale i státní fondy a organizační složky státu musely totiž na základě novely zákona o rozpočtových pravidlech nejpozději do konce března zrušit své dosavadní účty a založit nové u České národní banky (ČNB). Všechny dubnové platby tak už musejí jít na nový účet.

Změnu nařídila novela č. 501/2012 Sb., kterou se k 1. 1. 2013 změnil zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Konkrétní termíny jsou uvedeny v přechodných ustanoveních v čl. II novely č. 501/2012 Sb. Změna účtu nejpozději do 3 měsíců od vstupu novely v platnost, tedy do konce března letošního roku, se dotkla všech obcí, krajů a dalších organizačních složek státu, Pozemkového fondu ČR, Národního fondu a ostatních státních fondů. Do pěti let pak musí účty u České národní banky založit i všechny příspěvkové organizace. Zákon nařizuje zrušit všechny dosavadní účty vedené u jiných bank, zřídit místo nich nové účty u České národní banky a převést na ně prostředky z dosavadních účtů. Nepřevedení prostředků z dosavadních účtů na nové účty se považuje za porušení rozpočtové kázně, na které se vztahují ustanovení § 44 a 44a zákona č. 218/2000 Sb. Novela také mimo jiné nařizuje ČNB ověřovat u každé platby z účtů státního rozpočtu, zda jsou na tuto platbu ve státním rozpočtu rezervovány prostředky, a v opačném případě platbu odmítnout.
Na změnu čísla účtu důrazně upozorňuje např. Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), kterému více než 35 tisíc příjemců dotací zasílá pravidelné měsíční splátky. SFRB sice obeslal všechny příjemce úvěrových programů poštou a informaci uveřejnil na svých webových stránkách, přesto se obává, že některým občanům mohla informace uniknout. Všechny dubnové platby už musí být provedeny na nové číslo účtu vedeného u ČNB (kód banky 0710). Pokud někdo zaplatí na staré číslo účtu, peníze se mu sice vrátí, dojde však k prodlení a dotyčný se může dostat do role dlužníka.
Další změnou v zákoně o rozpočtových pravidlech je vložení nového paragrafu 3a, který říká, že v případě nesouladu údajů vedených v rozpočtovém systému s údaji vedenými mimo rozpočtový systém se považují za správné údaje vedené v rozpočtovém systému. Je tedy třeba ohlídat, zda všechny povinné údaje hlášené do systému jsou správné a aktuální.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.