Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

ÚS: Obce můžou zakázat videoterminály

Ústavní soud dnes vyhlásil nález, kterým přiznal obcím pravomoc regulovat umisťování tzv. interaktivních videoloterijních terminálů na svém území. Ústavní soud zrušil část přechodných ustanovení novely č. 300/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Právě tímto přechodným ustanovením byla pravomoc obcí regulovat provozování hazardu na svém území odložena až do konce roku 2014. Ústavní soud shledal toto odložení v rozporu s ústavně garantovaným právem obcí na samosprávu.

Ústavní soud (ÚS) se pravomocemi obcí regulovat provozování hazardu na svém území zabýval v minulosti hned v několika řízeních. Šlo o posuzování návrhů Ministerstva vnitra na zrušení obecně závazných vyhlášek obcí, které zakazovaly či omezovaly umisťování hracích přístrojů na území obce. Již v těchto nálezech Ústavní soud v minulosti potvrdil tuto pravomoc obcí a vyzval Ministerstvo financí, aby při vydávání povolení k provozování výherních přístrojů respektovalo obecně závazné vyhlášky obcí.
Avšak právě v době, kdy byly vyhlášeny výše popsané nálezy ÚS, vydali zákonodárci novelu č. 300/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. V novele je v čl. II bodu 4 přechodných ustanoveních uvedeno, že na povolení, která byla Ministerstvem financí vydána před 1. lednem 2012, se zmocnění obce vydávat obecně závaznou vyhlášku nevztahuje do 31. prosince 2014. Povolení tedy měla zůstat platná až do konce roku 2014, a to i v případech, kdy loterie a jiné podobné hry budou provozovány v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce nebo v rozporu s ustanovením § 50 odst. 5 zákona o loteriích. Novelou tedy byly odloženy účinky obecně závazných vyhlášek obcí, a to do konce roku 2014. A právě o zrušení tohoto přechodného ustanovení požádalo Ústavní soud město Klatovy.
Ústavní soud dnes označil napadenou právní úpravu za rozpornou s právem obcí na samosprávu a výše uvedené přechodné ustanovení dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů zrušil. Ministerstvo financí tak zřejmě bude muset neprodleně zrušit ta povolení, která jsou v rozporu s obecními vyhláškami. Mluvčí Ministerstva financí uvedl, že resort rozhodnutí soudu respektuje a další postup bude odvislý od následné analýzy dnešního rozhodnutí Ústavního soudu. 
Obce tedy získaly právo regulovat na svém území výherní přístroje všech typů, včetně tzv. videoloterijních terminálů, což jsou výherní automaty napojené přes síť na centrální dispečink. Právě na tento typ přístrojů se vztahovala povolení, jimž zrušené přechodné ustanovení garantovalo platnost do konce roku 2014.
Celý text nálezu Ústavního soudu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.