Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ručení za nezaplacenou DPH při použití nezveřejněného účtu

Už od začátku tohoto týdne, tedy od 1. 4. 2013, jsou ve veřejném registru plátců DPH zveřejněna čísla bankovních účtů jednotlivých plátců používaných pro jejich ekonomickou činnost (podrobněji jsme o povinnosti oznámit správci daně čísla bankovních účtů psali v samostatném článku). Podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH může použitím jiného než takto zveřejněného účtu dojít k přenesení ručení za nezaplacenou daň z poskytovatele na odběratele (psali jsme zde). Generální finanční ředitelství nyní aktuálně vydalo informaci, že vzhledem k novosti tohoto opatření a náročnosti jeho zavedení nebude správce daně až do 30. 9. 2013 vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele, jemuž povinnost zaplatit daň vznikla právě použitím jiného než zveřejněného účtu.

Generální finanční ředitelství začalo v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zveřejňovat k 1. 4. 2013 v aplikaci "Registr plátců" údaje o účtech poskytovatelů zdanitelného plnění. Zároveň však pro případy, kdy je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet poskytovatele, než je účet zveřejněný správcem daně, vydalo Generální finanční ředitelství informaci následujícího znění:

"Správce daně nebude vyzývat podle § 171 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne ze zákona podle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH do 30. 9. 2013."

Této lhůty správce daně zároveň využije k ověření zveřejněných účtů a k postupnému dokončení procesu zpracování účtů určených ke zveřejnění. Podnikatelské veřejnosti tak bude poskytnut širší časový prostor k osvojení povinnosti ověřovat účty v praxi.

Související články:
Zveřejnění bankovních účtů plátců DPH
Ručení za daň z přidané hodnoty

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.