Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - poslední den

Dnešek je posledním dnem, kdy je možné finančnímu úřadu odevzdat daňové přiznání za rok 2012 nebo plnou moc k zastupování daňovým poradcem. Termín pro odevzdání přiznání je dán zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem. Podle něj má být dnešním dnem daň také zaplacena, tedy připsána na účet správce daně. Pro opozdilce mají dnes všechny finanční úřady a jejich územní pracoviště otevřeno až do 18 hodin.

Termín pro podání daňového přiznání letos díky Velikonočnímu pondělí připadá až na 2. duben (psali jsme zde). Lhůtu si lze prodloužit využitím služeb daňového poradce (psali jsme zde). Protože ale od zavedení daňového řádu je podle § 166 odst. 1 písm. a) daň považována za zaplacenou až dnem připsání částky na účet správce, je zavedena 5denní liberační lhůta, po jejímž uplynutí se teprve začne počítat úrok z prodlení. Letos se úroky počítají od 9. dubna. Výše úroku z prodlení podle § 252 daňového řádu odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současné době činí repo sazba 0,05 procenta. Úrok z prodlení se nepředepíše a poplatník jej tedy nemusí platit v případě, že jeho částka nepřesáhne za jeden kalendářní rok 200 Kč. Maximální výše pokuty pak dosahuje 5 % z výše daně nebo 300 tisíc korun.
Letošní opozdilci už se nově nemusejí bát přísné pokuty ve výši 500,- Kč, která byla zavedena právě daňovým řádem a v posledních dvou letech byla automaticky účtována každému, kdo se s daňovým přiznáním opozdil o více než 5 pracovních dnů, a to nezávisle na výši daňové povinnosti. Pokutu totiž dostávali např. i poplatníci, kteří sice podali daňové přiznání se zpožděním, ale jejichž výše daně byla nulová. Ke změkčení zákona došlo pro jeho přílišnou tvrdost. Od letošního roku dostanou pokutu jen ti, kteří nepodají daňové přiznání ani dodatečně, tedy po výzvě finančního úřadu.
A ještě jedno důležité upozornění: Při platbě daně je třeba dát pozor na změny v číslech bankovních účtů, ke kterým došlo v souvislosti s novým zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky - psali jsme zde.

Související články:
Přiznání k dani z příjmů - daňový poradce

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.