Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - výdajové paušály

Výpočet výdajů procentem z příjmů je pro osoby samostatně výdělečně činné nejjednodušší způsob, jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání. Za rok 2012 lze v daňovém přiznání využít výdajové paušály stejné jako v předchozích dvou letech. Letos naposledy lze při zpracování daňových přiznání použít výdajové paušály bez omezení.

Při uplatňování výdajů procentem z příjmů není nutné shromažďovat doklady o nákupech zboží a služeb, evidují se pouze zdanitelné příjmy. Výdaje se vypočtou procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 nebo v případě pronájmu podle § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Rozdíl příjmů a výdajů tvoří základ daně.
Pro všechny OSVČ zůstávají výdajové paušály pro rok 2012 na stejné úrovni jako v letech 2011 a 2010. Řemeslníci a zemědělci mohou uplatnit 80 % výdajů, ostatní živnostníci si mohou odečíst 60 % výdajů a 40 % výdajů uplatní lidé provozující svobodná povolání a lidé, kteří mají příjmy z autorských práv. Z příjmů z pronájmu lze odečíst 30 %, podle § 7 odst. 7 písm. d) je možné uplatnit výdaje paušálem i pro příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.
Uplatnit paušály bez výrazných omezení půjde ale letos naposledy. Novela č. 500/2012 Sb., tzv. vládní daňový balíček, zavedla totiž počínaje zdaňovacím obdobím roku 2013 úsporná opatření, která zavádějí přísnější podmínky pro použití výdajových paušálů (psali jsme zde). Omezení se ale dotknou až daňových přiznání za rok 2013, tedy přiznání podávaných v roce 2014.

Podrobný přehled výdajových paušálů je uveden v tabulce:

ČinnostVýdajový paušál
(% z příjmů)
pro rok 2012
§ 7 odst. 1 písm. a)
příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
80
§ 7 odst. 1 písm. b)
příjmy ze živností řemeslných
80
§ 7 odst. 1 písm. b)
příjmy ze živností kromě živností řemeslných
 60
§ 7 odst. 1 písm. c)
příjmy s jiného podnikání podle zvláštních předpisů
40
§ 7 odst. 2 písm. a)
příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,
autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání,
rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem
s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní podle § 7 odst. 6

40
§ 7 odst. 2 písm. b)
příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů
40
§ 7 odst. 2 písm. c)
příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele
kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona,
rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů
40
§ 7 odst. 2 písm. d)
příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce,
zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce,
které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu

40 
§ 7 odst. 2 písm. e)
příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku
30
§ 9 odst. 1
příjmy z pronájmu
30

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.