Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

EU: Zákaz prodeje kosmetiky testované na zvířatech

Minulý týden, 11. března 2013, uplynula poslední lhůta pro postupné ukončování zkoušek kosmetických přípravků na zvířatech. Od tohoto data se tedy kosmetické přípravky, které byly testovány na zvířatech, nesmějí v EU uvádět na trh.

Zákaz prodeje kosmetických přípravků testovaných na zvířatech je obsažen ve směrnici Rady č. 76/768/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků, tzv. směrnici o kosmetických prostředcích, konkrétně jejím sedmým dodatkem, který byl doplněn v roce 2003 směrnicí č. 2003/15/ES. Na jejich základě jsou zkoušky na zvířatech v Evropské unii zakázány, a to v případě kosmetických přípravků již od roku 2004 a v případě kosmetických přísad od roku 2009. Od března 2009 je rovněž zakázáno uvádět na trh v celé Unii kosmetické přípravky obsahující přísady, které byly zkoušeny na zvířatech.
I přes tento dodatek byly po roce 2009 stále povoleny tři výjimky - test toxicity po opakované dávce, včetně senzibilizace kůže a karcinogenity, test reprodukční toxicity a toxikokinetiky. K těmto testům nejsou doposud schváleny alternativní způsoby testování. A protože výjimka pro tyto tři testy 11. března 2013 skončila, bude na nějakou dobu zkoumání nových složek pozastaveno. Alternativy testování ale existují, a jakmile budou schváleny, začnou se opět vyvíjet nové kosmetické složky, ale již bez testování na zvířatech. Evropská komise v letech 2007 až 2011 vyčlenila na výzkum alternativních metod, kterými má být testování na zvířatech nahrazeno, 238 milionů EUR.
Nový zákaz dovozu a prodeje se dotkne hlavně nových výrobků, protože výrobky, které byly testované a schválené ještě před zákazem, se mohou dál prodávat. Zákazník bude mít jistotu, že žádný produkt, který se nově objeví na trhu, nebyl testován na zvířatech. Zákaz se vztahuje na přípravky vyrobené v EU, ale i na ty z dovozu, kterých se jinak evropská legislativa netýká. Zákaz se týká jednak parfémů a vlastní kosmetiky, jako jsou krémy nebo líčidla, ale také hygienických produktů denní spotřeby, tedy např. mýdel, šamponů nebo zubních past. Nevztahuje se ale na přípravky potřebné v domácnosti.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.