Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

Senát dnes schválil zcela nový zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a souhrnnou novelu, která mění 13 souvisejících zákonů. Nový zákon připravilo Ministerstvo spravedlnosti a jeho cílem je zrychlit a zefektivnit spolupráci justičních orgánů České republiky s příslušnými cizozemskými orgány.

Oblast mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech doposud upravoval zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, tzv. trestní řád. Vzhledem k nepřehlednosti a složitosti, která vznikla velkým množstvím novelizací trestního řádu, a vzhledem k potřebě zapracování dalších předpisů Evropské unie přistoupilo Ministerstvo spravedlnosti k přípravě zcela nového zákona. Poslanecké sněmovně pak byl vládní návrh zákona předložen před rokem, přesně 23. 3. 2012. Nyní je předpis schválen Senátem a chybí pod ním už jen podpis prezidenta. Z důvodu potřeby delší legisvakanční lhůty bude platit až od 1. ledna 2014.
Nový zákon je poměrně rozsáhlý, má více než 300 paragrafů. Zákon upravuje jednotlivé druhy spolupráce orgánů ČR s cizozemskými orgány. Jde např. o právní pomoc v cizím státě, použití videokonferencí při výslechu osob, skryté vyšetřování, předávání osobních údajů, přeshraniční sledování, přeshraniční odposlech, mezinárodní pátrání po osobách, společný vyšetřovací tým apod. Nově je upravena oblast uznávání a výkonu zahraničních rozhodnutí a předávání výkonu rozhodnutí soudů České republiky do ciziny.
V další části je řešeno vydávací řízení. Je popsána procesní úprava vyžádání osoby z cizího státu do České republiky a naopak vydání osoby do cizího státu.
Dále je zákonem upravena spolupráce s mezinárodními trestními soudy a tribunály či mezinárodní justiční spolupráce s jinými členskými státy Evropské unie. V zákoně je také vymezena úloha a postavení Evropské jednotky pro justiční spolupráci - Eurojust, fungování Evropské justiční sítě, působení styčných soudců a styčných státních zástupců a Schengenský informační systém.
Související novelou je upraveno 13 stávajících zákonů. Mimo jiné je např. zrušena celá Hlava XXV zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, s názvem "Právní styk s cizinou".

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.