Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ústavní soud rozhodl o důchodech

V pátek 16. 4. 2010 zrušil Ústavní soud (ÚS) dosud zavedený princip výpočtu důchodů. Ten podle ÚS znevýhodňoval občany s vysokými příjmy. Od 30. září 2011 by mělo platit, že lidé, kteří vydělávají více peněz, budou pobírat vyšší důchody než dosud.

Ústavní soud svým rozsudkem zrušil ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, kterým se stanoví základ pro výpočet jak invalidních tak starobních důchodů. Tento paragraf v aktuálním znění, tedy s použitím částek vyhlášených nařízením vlády č. 365/2008 Sb., zní: 
§ 15
Výpočtovým základem je osobní vyměřovací základ (§ 16), pokud nepřevyšuje částku 10500 Kč. Převyšuje-li osobní vyměřovací základ částku 10500 Kč, stanoví se výpočtový základ tak, že částka 10500 Kč se počítá v plné výši, z částky osobního vyměřovacího základu nad 10500 Kč do 27000 Kč se počítá 30 % a z částky osobního vyměřovacího základu nad 27000 Kč se počítá 10 %.

Výpočet osobního vyměřovacího základu je podrobně definován v § 16 zákona o důchodovém pojištění. Velmi zjednodušeně lze říci, že se jedná o průměrný příjem za posledních 30 let. ÚS tedy zrušil redukční hranice, kterými se v případě vysokých výdělků tento průměr pro výpočet důchodu snižuje. Ústavnímu soudu vadila zejména druhá redukční hranice, kdy se z částek vyšších než 27000 korun do výpočtového základu započítává pouhá desetina.
Ústavní soud zrušením celého § 15 reagoval i na změnu zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, kterou se od 1. 1. 2010 zvedly zaměstnancům redukční hranice pro placení pojistného z 48násobku na 72násobek průměrné měsíční mzdy. Může tak dojít k případům, kdy zaměstnanec platí odvody z vysoké mzdy, která se mu pak ale při výpočtu důchodu započítá pouze redukovaně. Zrušením celého § 15 však dochází v zákoně o důchodovém pojištění k určitému vakuu, protože výpočtový základ pak nebude definován vůbec. I z tohoto důvodu se § 15 ruší až k 30. 9. 2011, aby zákonodárci měli čas uvést normu do souladu s ústavními zásadami.
Ministr financí Eduard Janota v reakci na rozhodnutí ÚS uvedl, že ekonomika České republiky nemá na to, aby důchody byly vypláceny v plné výši bez jakýchkoliv redukčních hranic. Zdůraznil, že řešení bude složité a rozhodně nepůjde o jednoduchou novelu zákona.
K nálezu Ústavního soudu jsou připojena i odlišná stanoviska dvou soudců, kteří se domnívají, že toto rozhodnutí porušilo princip ústavního soudnictví, protože ÚS jím provedl "politické" rozhodnutí, které narušilo prostor svobodné politické tvorby, který Ústava garantovala ostatním ústavním orgánům.
Své názory již zveřejnily i největší politické strany. ODS s rozhodnutím soudu souhlasí a doufá, že odstartuje komplexní důchodovou reformu. ČSSD naopak se zvýšením státních důchodů občanům s vyššími příjmy nesouhlasí a dokonce už přišla s řešením, jak rozhodnutí ÚS obejít. Chce důchodové pojištění přejmenovat na důchodovou daň. Odvody by tak nebyly pojištěním, u kterého se předpokládá, že bude platit princip "čím více platím, tím více budu čerpat", ale staly by se daní. U daní se obecně předpokládá, že lidé platící vyšší daň si nenárokují vyšší čerpání veřejných služeb.

Související články:
Změny v podmínkách nároku na důchod
Invalidní důchody podle nových předpisů
Změny v pojistném na sociální zabezpečení

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.