Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela loterijního zákona

Sněmovna schválila 14. dubna novelu loterijního zákona, která dává obcím větší pravomoc při regulování hazardních her. Senát návrh zákona po značné kritice některých senátorů také schválil, prezident ho však překvapivě vetoval. Sněmovna v předvolebním složení už Klause nestihla nepřehlasovat, novela zákona tedy platit nebude.

Návrh zákona ČSSD a KSČM, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, byl schválen po dlouhé rozpravě v původním znění bez pozměňovacích návrhů. Rozpočtový výbor Sněmovny původně připravil k novele rozsáhlý pozměňovací návrh, který mimo jiné nechával rozhodování o povolování tzv. loterijních videoterminálů v působnosti Ministerstva financí. Tento návrh však vyvolal velký odpor některých, zvláště pražských, starostů, kteří proti němu zorganizovali podpisovou akci s názvem petice „Za právo obcí reálně omezovat hazard na svém území“ a v den zahájení schůze ji přinesli s více než osmi tisíci podpisy do Sněmovny. Zřejmě i z tohoto důvodu žádné pozměňovací návrhy schváleny nebyly a novela byla přijata v původní verzi.
Pravomoc obcí v povolování loterií byla tedy posílena. Podle novely zákona budou moct obce nově stanovit vyhláškou na svém území provozování loterií a jiných podobných her. Doposud platilo, že obec může povolit či zakázat jenom provozování takzvaných výherních hracích přístrojů. Znamená to tedy, že obce budou smět povolovat na svém území i provozování tzv. loterijních videoterminálů. Obec bude mít zároveň povinnost zaslat každou novou vyhlášku o povolení či zákazu loterií na svém území Ministerstvu financí, a to do patnácti dnů od jejího vyhlášení.
Novelou se také zprůhledňují odvody, které jsou provozovatelé loterií povinni poukazovat na veřejně prospěšné účely. Provozovatelé budou muset nově zveřejňovat příjemce těchto peněz v Obchodním věstníku a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň novela zakazuje, aby těmito příjemci byly osoby, které jsou nějakým způsobem svázány s provozovatelem, jedná se například o osoby blízké, akcionáře provozovatele či jejich zaměstnance.
Nově se také stanovuje lhůta, do které je provozovatel povinen peníze na veřejně prospěšné účely odvést. Podle novely je provozovatel povinen odevzdat tuto část výtěžku nejpozději do 31. července roku, v němž bylo provedeno vyúčtování za předchozí kalendářní rok, nebo do jednoho měsíce od vyúčtování hry. 

Senát návrh zákona projednal 20. 5. 2010 na své 19. schůzi, ačkoli velká část senátorů návrh kritizovala, nakonec pro jeho přijetí hlasovalo 46 z nich, podpořili ho sociální i občanští demokraté.
Prezident republiky Václav Klaus vetoval návrh zákona 9. června, novela loterijního zákona tak definitivně nebude platit. Prezidentovo veto by musela přehlasovat ještě "stará" Sněmovna, jejíž mandát skončil už před dvěma týdny. „Nová“ Sněmovna zákon přehlasovat nemůže z důvodů uvedených v tomto článku.
Prezident ve svém odůvodnění veta mimo jiné uvedl, že novela vytváří nebezpečí korupčních příležitostí v obcích, protože možnost regulovat tuto oblast zábavního průmyslu bez jakýchkoli stanovených pravidel může vést ke zneužívání obecně závazných vyhlášek v zájmu určitých podnikatelských subjektů a skupin. Novela podle prezidenta také znemožňuje podporu obecně prospěšných projektů spojených s reprezentací České republiky v zahraničí, jako jsou mistrovství světa nebo olympiády. Prezident se rovněž obává, že pokud by novela vstoupila v platnost, byl by stát vystaven arbitrážním sporům kvůli zkrácení doby platnosti licencí dosavadním provozovatelům a hrozilo by nebezpečí významných finančních ztrát ze státního rozpočtu. Novela také podle prezidenta zužuje okruh příjemců finančních prostředků na veřejně prospěšné účely. Přijetím novely by tak ztratily možnost získat finanční granty školy, nemocnice, domovy důchodců a mládeže, divadla, muzea i handicapovaní spoluobčané.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.