Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vrácené zákony Sněmovna znovu schválila

Necelá hodina stačila včera poslancům na to, aby přehlasovali dva zákony vrácené prezidentem a dva zákony vrácené Senátem. Zákonodárci tak odsouhlasili krajská referenda, snížení DPH u benefitů, navýšení mateřské a ošetřovného na loňskou úroveň a zrušili firmám povinnost platit rozhlasové poplatky ze služebních mobilních telefonů.

Návrh zákona o krajském referendu se do Sněmovny vrátil již podruhé. Zákon byl přijat i přesto, že se k němu zamítavě vyjádřila vláda, po schválení byl poslancům vrácen ze Senátu a nyní podruhé ještě prezidentem republiky. Poslanecká sněmovna ale na svém původním návrhu opět setrvala a zákon tedy bude vyhlášen. Nový zákon umožní vyhlášení referenda v otázkách spadajících výlučně do působnosti krajů, hlavního města Prahy se netýká. K platnosti rozhodnutí v krajském referendu bude třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob. Rozhodnutí v krajském referendu bude závazné, pokud pro něj bude hlasovat nadpoloviční většina zúčastněných, nejméně ale 25 % všech oprávněných osob. Referendum může být vyvoláno usnesením zastupitelstva kraje, nebo pokud jeho konání podpoří podpisem alespoň 6 % oprávněných osob s trvalým pobytem v příslušném kraji.

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, byla přijata pod hrozbou stávky zaměstnanců v dopravě. Odborový svaz dopravy požadoval zrušení paragrafu, kterým se od 1. ledna 2010 zvýšila DPH u některých zaměstnaneckých benefitů. Zákon byl schválen ve stavu legislativní nouze, a protože se poslanci rozhodli slib daný dopravním odborovým svazům splnit, schválili zákon i podruhé, když ho vrátil Senát, a nyní i potřetí, když ho vetoval prezident Václav Klaus. Podrobné informace o problematickém § 36a v zákoně o DPH najdete v samostatném článku nazvaném Stávka kvůli DPH.

Novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, navyšuje mateřskou a ošetřovné zpět na úroveň loňského roku. Pravice tento zákon od začátku odmítá s odůvodněním, že opětovné zvýšení dávek, snížených od ledna úsporným Janotovým balíčkem, přijde státní pokladnu na další 1,5 miliardy korun. Senát novelu Sněmovně vrátil, ale poslanci ČSSD, KSČM, lidovců a zelených ho svými hlasy znovu podpořili. Zákon nyní míří k prezidentovi, který ho podle očekávání nepodepíše. Protože však poslanci našli potřebný počet hlasů již dvakrát, dá se předpokládat, že i prezidentovo veto znovu přehlasují. Mateřská se tedy zřejmě opět začne vyplácet v původní výši a první tři dny ošetřovného se znovu budou proplácet, na toto téma jsme již dříve uveřejnili tento článek.

Návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, o kterém jsme podrobně psali v samostatném článku, vrátili senátoři s pozměňujícím návrhem. Zákon vznikl především z nutnosti implementovat do českého práva poslední změny evropské směrnice č. 89/552/EHS. České republice již hrozí postih ze strany Evropské komise, protože termín pro zapracování této směrnice do českého práva vypršel již 19. prosince loňského roku. Samotný zákon, který umožní českým televizím zavést do vysílání tzv. product placement, tedy reklamu přímo v ději filmu či seriálu, je bezproblémový. Diskuze se ale rozpoutala kolem novely zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, která je jeho součástí. Její původní verze navrhovala, aby podnikatelé platili koncesionářské poplatky ze všech mobilních telefonů, které umožňují příjem rozhlasu či televize. Později poslanci tento návrh změnili a podnikatelé měli platit pouze jeden poplatek. Senátoři nyní navrhli zrušit tuto povinnost úplně a poslanci zákon s tímto pozměňovacím návrhem schválili. Firmy a živnostníci tedy Českému rozhlasu koncesionářský poplatek za služební mobilní telefony, které umožňují příjem rozhlasového vysílání, platit nebudou.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.