Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nová vízová pravidla

5. dubna 2010 začal platit nový vízový kodex Evropské unie. Ve všech 22 členských a 3 přidružených státech schengenského prostoru zavádí jednotná pravidla pro vydávání víz cizincům ze třetích zemí.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 810/2009/ES, o kodexu Společenství o vízech, tzv. vízový kodex, bylo sice schváleno již v červenci roku 2009, ale v platnost podle svého článku 58 vstoupilo až 5. dubna 2010. Kodex sjednocuje postupy všech států při vydávání schengenských víz, to znamená víz pro krátkodobé pobyty na území Schengenu nepřesahující tři měsíce během půlroku či pro průjezd přes území Schengenu. Žádostí o udělení takového víza vyřizují všechny členské státy dohromady asi 11,5 milionů ročně, Česká republika pak průměrně 600 tisíc ročně. Dosud byla pravidla pro udělování víz poněkud roztříštěná, nyní by žadatelé ze třetích zemí měli ve všech státech schengenského prostoru stejné podmínky a šance. Celý systém udělování víz by také měl být transparentnější, celkově jednodušší a rychlejší.

Zásadní změny, které přináší nový evropský vízový kodex:
  • právo na odvolání proti zamítnutí víza včetně zdůvodnění
  • výrazně jednodušší jednotný formulář žádosti o vízum
  • pomocí vzájemné spolupráce členských států Schengenu se má zvýšit konzulární pokrytí ve třetích zemích
  • rozšiřuje se kategorie žadatelů podléhajících nulovému nebo sníženému vízovému poplatku (standardní poplatek činí 60 EUR, děti od 6 do 12 let a všichni občané zemí, se kterými EU uzavřela dohodu o zjednodušení vízového styku, nyní budou platit pouze 35 EUR)
  • jasná pravidla pro použití biometrických prvků, zejména otisků prstů, ve vízovém procesu
Rovnému zacházení má přispět také příručka vydaná Evropskou komisí, podle které budou nyní při zpracování žádostí o víza konzulární pracovníci členských států postupovat. Schválení vízového kodexu závazného pro všechny členské státy schengenské spolupráce je jedním z úspěchů českého předsednictví EU v první polovině roku 2009.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.