Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - slevy na dani

Uplatnění slevy na dani je legální způsob, jak snížit konečnou výši daně, kterou získáme vynásobením základu daně koeficientem 0,15. Jde tedy o slevu z již vypočtené patnáctiprocentní daně. Slev na dani je několik a poplatník jich může uplatnit i více najednou, splňuje-li potřebné podmínky. Ty jsou definovány v příslušných paragrafech zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a vysvětleny v pokynech k daňovému přiznání, které jsou součástí formuláře Přiznání k dani z příjmů.

Stručný přehled konkrétních částek, které lze uplatnit jako slevu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2012:

Sleva na poplatníka podle § 35ba v roční výši 24 840 Kč je určena všem poplatníkům a podrobně jsme o ní psali v samostatném článku.

Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti je podle § 35ba v roční výši 24 840 Kč (psali jsme zde).

Sleva na dítě umožňuje podle § 35c odečtení částky 13 404 Kč ročně na každé vyživované dítě, které žije s poplatníkem ve společné domácnosti (podrobnosti v samostatném článku). 

Sleva pro studenty, tedy poplatníky, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání je podle § 35ba vázána na potvrzení školy. Nárok na slevu ve výši 4 020 Kč ročně má student do věku 26 let, v případě doktorského studia do věku 28 let. Co přesně se rozumí soustavnou přípravou na budoucí povolání, upřesňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. I tato sleva je poskytována pouze za měsíce, ve kterých jsou splněny zákonem požadované podmínky.

Sleva pro poplatníky pobírající invalidní důchod se liší podle stupně invalidity. Podle § 35ba má držitel invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně nárok na slevu 2 520 Kč za rok, v případě důchodu pro invaliditu třetího stupně na 5 040 Kč ročně. Je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P může uplatnit slevu ve výši 16 140 Kč za rok. Tuto slevu lze uplatnit jen za kalendářní měsíce, ve kterých poplatník splňuje potřebné podmínky. 

Sleva na zaměstnance se zdravotním postižením je určena zaměstnavatelům, ať už se jedná o fyzické nebo právnické osoby. Podle § 35 může zaměstnavatel uplatnit slevu ve výši 18 000 Kč ročně na každého zaměstnance se zdravotním postižením a 60 000 Kč na zaměstnance s těžším zdravotním postižením.

Související články:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.