Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Pytláctví

Podle nového trestního zákona, který platí od 1. 1. 2010, je pytláctví trestným činem až ve chvíli, kdy hodnota ulovené zvěře je v hodnotě nikoliv nepatrné. Policie společně s Ministerstvem zemědělství nyní stanovila přesná pravidla, podle kterých bude pytláky postihovat.

O pytláctví pojednává § 304 nového trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. a na rozdíl od předchozí normy, v novém zákoně není pytláctví automaticky trestným činem. Odnětím svobody na dvě léta může být potrestán pouze ten, kdo neoprávněně uloví zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné, tedy nad 5000 Kč. Jakou hodnotu ale ulovená zvěř vlastně má, nikdo nevěděl, a tak policisté jen těžko posuzovali, zda se jedná pouze o přestupek nebo už o trestný čin.
Bylo tedy třeba stanovit přesná pravidla. Na těch se Policie dohodla s Ministerstvem zemědělství a jejich výsledkem je tabulka s ceníkem zvěře, podle které policisté okamžitě stanoví, zda případ posuzovat jako trestný čin. A k tomu nejspíš dojde ve většině případů, protože zvěř byla oceněna nikoliv podle ceny odpovídajícího masa v obchodech, ale podle částky, na kterou přijde dovoz stejně starého kusu zvěře na stejné místo. Do výsledné sumy se tak započítává péče, kterou zvířeti myslivci věnovali, jeho chovná hodnota, karanténní mezistanice, protistresová opatření a třeba i hodnota trofeje. Ceny jsou tedy poměrně vysoké, i když hodnota opravdu kvalitního chovného kusu může být nevyčíslitelná.
Další novinkou v boji proti pytlákům je, že pokud se podle tabulky bude jednat o trestný čin, případ okamžitě přebere kriminální policie. Pytláctví budou řešit specialisté na životní prostředí, kteří se již nyní zabývají například případy otrávené zvěře.
Tabulky byly vydány jako závazný pokyn ředitele kriminální policie, v případě soudního projednávání pak přesnou cenu konkrétního kusu stanoví znalecký posudek.

Jako příklad uvádíme ocenění některých druhů zvěře podle nových policejních tabulek:
Druh zvěře Hodnota v Kč
Jelen 29 300
Jelen - laň 24 800
Srnec obecný 13 900
Srnec obecný - srna 14 100
Muflon 31 500
Prase divoké 22 900
Krocan divoký 5 600
Bažant obecný 3 100
Bažant královský 3 900
Zajíc polní 3 900
Králík divoký 4 800

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.