Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Katalogové podvody

Drobná novela obchodního zákoníku, kterou poslanci schválili na své poslední schůzi, má zabránit takzvaným katalogovým podvodům. Podle návrhu Pavla Němce (ČSSD) budou podvodné katalogové nabídky nově považovány za nekalou soutěž.

Co je katalogový podvod?
Katalogovým podvodem se nazývá klamavá obchodní praktika, jejímž cílem je uzavření velmi nevýhodné smlouvy. Podvodná firma učiní většinou formou dopisu nabídku podniku či podnikateli. Obsahem nabídky je inzerce zdarma či za velmi nízkou částku, skutečná cena je však velmi důmyslně ukryta obvykle ve velmi dlouhém textu psaném drobným písmem. Objednatel až dodatečně zjistí, že neúmyslně uzavřel smlouvu, ve které se zavázal platit velmi vysokou částku na řadu let dopředu. Smlouvy navíc bývají obtížně vypověditelné. Tyto částky včetně neúměrně vysokého penále pak podvodné firmy vymáhají prostřednictvím nevybíravého a propracovaného psychologického a právního nátlaku.
Typickými oběťmi těchto firem jsou drobní podnikatelé, kteří nemají dostatek financí ani odborných znalostí, aby mohly vést dlouhé a složité spory o platnost smlouvy, která navíc může být posuzována podle cizího práva. Podle předkladatele novely Pavla Němce jsou ale mezi poškozenými v ČR i desítky až stovky veřejných institucí, jako například Policejní prezídium, některé okresní soudy, Nejvyšší správní soud, města a obce či krajské úřady, nemocnice, školy a divadla.

Novela obchodního zákoníku
Sněmovnou schválená úprava obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. obsahuje pouze pět krátkých bodů. První čtyři body novelizují § 43 až § 46 obchodního zákoníku a katalogové podvody v nich přímo zařazují do kategorie nekalých soutěží. Veškeré výše popsané podvodné nabídky budou muset v budoucnu obsahovat jednoznačně a zřetelně vyjádřenou informaci, že se jedná o nabídku na uzavření smlouvy. Z nabídky by mělo být na první pohled poznat, zda jde o inzerci zdarma nebo o placenou službu.
Do § 43 obchodního zákoníku byla vložena nová věta, podle které ochranu proti nekalé soutěži poskytuje české osobě český soud nebo jiný český orgán i tehdy, pokud ve smlouvě mezi českou a zahraniční osobou je uvedeno, že by měl rozhodovat cizozemský soud nebo jiný cizozemský orgán.
Poslední pátý bod novely vkládá do zákona nový § 55, který jasně říká, že smlouva, při jejímž uzavření byl porušen zákaz nekalé soutěže, je od počátku neplatná.
Novela se inspiruje podobnou právní úpravou, kterou již přijalo Rakousko a kde se podle navrhovatelů dobře osvědčila. Zákon nyní bude schvalovat Senát.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.