Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Policie na stadionech

Cílem původního sociálně demokratického návrhu novely zákona o podpoře sportu bylo vrátit policii na stadiony při všech fotbalových utkáních. Nakonec ale bylo schváleno kompromisní řešení, podle kterého bude policie pouze připravena zasáhnout.

Zákonem č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, byla do zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, vložena nová ustanovení § 7a až § 7f. Tyto paragrafy přenáší některé povinnosti na vlastníky sportovních zařízení a měly minimalizovat policejní opatření především na fotbalových stadionech. Nová právní úprava platila od 1. 1. 2009 a hned při prvních jarních utkáních fotbalové ligy v roce 2009 došlo k opakovanému narušení veřejného pořádku. ČSSD proto navrhla nové paragrafy v zákoně č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, opět zrušit. Tento návrh se ale nesetkal v Poslanecké sněmovně s dostatečnou podporou, a proto byl pomocí pozměňovacích návrhů úplně přepracován až k výslednému kompromisu.
Schválená novela nakonec nevrací policisty na stadiony automaticky na každé utkání, ale policejní expert společně s pořadateli předem vyhodnotí rizika utkání. Policie ČR bude připravena k zásahu a při ohrožení bezpečnosti bude zápas přerušen a policisté budou povoláni na stadion. Při zvláště rizikových zápasech bude Policie ČR v rámci prevence přítomna po dobu celého utkání přímo na stadionu.
Novela také k pojmu vlastník přidává i pojem provozovatel. Vlastníky sportovních zařízení jsou totiž v mnoha případech obce a nikoliv sportovní kluby, na něž byla právní úprava původně cílena. Povinnost vlastníka nebo provozovatele zajistit pořadatelskou službu a přijmout potřebná opatření k zajištění pořádku v průběhu sportovního podniku se nemění. V případě, že zasahující Policie zjistí, že nebyla učiněna všechna opatření k zajištění pořádku, může požadovat náhradu vynaložených nákladů.
Návrh je koncipován tak, aby vyhovoval všem kolektivním sportům, při nichž by mohlo dojít k diváckému násilí, v praxi však zřejmě bude i nadále využíván především při fotbalových zápasech.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.