Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Rozsudek NS: Nepřímý styk rodiče s dítětem

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu dnes vydalo zprávu, že v rámci sjednocení soudní praxe schválilo rozhodnutí, které upravuje možnost styku dítěte s rodičem i pomocí moderních komunikačních prostředků. K tomuto sjednocujícímu stanovisku budou nyní přihlížet soudy nižší instance, které byly dosud v rozhodování v obdobných věcech značně nejednotné.

Nejvyšší soud při formulaci sjednocujícího stanoviska vyšel z rozsudku soudu v Liberci. Nejvyšší soud zkonstatoval, že upřednostňuje osobní styk rodiče s dítětem. V praxi ale mohou nastat situace, kdy osobní styk není možný, např. pro značnou geografickou vzdálenost, pro nemoc, pro výkon trestu odnětí svobody apod. A právě v takových případech by soudy měly zvažovat nepřímý styk, ať už jako náhradu styku osobního, nebo jako doplnění řídkého osobního styku.
Úroveň technického pokroku již dnes skýtá možnosti nepřímého styku pomocí moderních komunikačních prostředků, přičemž jde v současnosti o běžné formy komunikace pomocí elektronických prostředků, jako je mobilní telefon, elektronická pošta, komunikace přes SKYPE, Facebook či jiné sociální sítě. Cílem je zabezpečit udržení rodinných vazeb dítěte s rodičem, který nemá dítě ve své péči.
Rodič, který má dítě ve své péči, by ho pak měl na tuto formu styku s druhým rodičem připravit a umožnit mu ho. Soud např. může stanovit povinnost zajistit kontakt pomocí mobilního telefonu rodiče, pokud nezletilé dítě nemá vlastní mobilní telefon. Může také stanovit pevné časy, ve kterých bude druhému rodiči nepřímý styk umožněn. V rozsudku pobočky Krajského soudu v Liberci bylo např. stanoveno, že otec může s nezletilou dcerou komunikovat mobilním telefonem každé sudé pondělí od 18.00 do 18.30 hodin. Zároveň soud umožnil otci, aby každý lichý kalendářní týden v kalendářním roce nejpozději do soboty do 16.00 hodin zaslal nezletilé na její e-mailovou adresu jeden e-mail s tím, že matka je povinna zajistit možnost realizace dané formy styku, tedy umožnit nezletilé přečtení tohoto e-mailu a zajistit pak odpověď nezletilé otci, a to rovněž elektronicky do 19.00 hodin následující neděle na otcem zaslaný e-mail.
Své závazné stanovisko Nejvyšší soud zformuloval do níže uvedené právní věty.
Právní věta:
„V odůvodněných případech lze nahradit osobní styk rodiče s dítětem jiným způsobem, např. prostřednictvím výpočetní techniky, tzv. elektronickou poštou, internetovou komunikací (Skype, Facebook apod.), nebo telefonicky.“

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.