Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - sleva na manželku

V ustanoveních týkajících se slevy na manžela či manželku nedošlo od loňského roku prakticky k žádným změnám, přesto je vhodné si podrobnosti této slevy na dani připomenout. Sleva na vyživovanou manželku nebo manžela může totiž podstatně ovlivnit konečnou výši daně z příjmů. Odečíst si ji může každý poplatník v případě, že příjmy jeho manželky nepřekročí zákonem stanovený roční limit. Co všechno se ale do těchto příjmů musí započíst a co naopak nikoliv?

Manžel nebo manželka?
Zákon mluví o slevě na manželku (manžela), slevu tedy může uplatnit jeden z manželů na svého zákonného partnera. V článku budeme z důvodu přehlednosti hovořit o slevě na manželku, což je sice poněkud genderově nevyvážené, ale statisticky je tento případ výrazně častější. Podmínkou je bydlení ve společné domácnosti a právoplatné uzavření sňatku. Pokud manželství vznikne či zanikne v průběhu roku, uplatní se pouze poměrná část slevy za ty měsíce, ve kterých manželství trvalo, přičemž rozhodující je vždy stav na začátku měsíce.

Výše slevy
Podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, si může poplatník na manželku odečíst 24840 Kč ročně. Je-li manželka držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce - průkaz ZTP/P), zvyšuje se částka na dvojnásobek, tedy na 49680 Kč ročně. Vždy ale musí být splněna podmínka, že vlastní příjem manželky nesmí přesáhnout 68000 Kč za zdaňovací období. Započítává se vždy hrubý, nikoliv čistý příjem. Jde skutečně o slevu na dani, částka se tedy odečítá z již vypočtené patnáctiprocentní daně.

Do vlastního příjmu manželky se nezahrnují tyto příjmy:
 • dávky státní sociální podpory podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (např. přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné),
 • dávky osobám se zdravotním postižením a sociální služby (dávky a služby pro sociálně potřebné a to jednorázové i opakované, věcné i peněžité),
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • příjmy plynoucí ze společného jmění manželů, které již do daňového přiznání zahrnul druhý z manželů (např. příjmy z pronájmu nebo prodeje nemovitosti ve společném jmění manželů)
 • výživné na dítě podle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, do výše stanovené soudem nebo dohodou, příjmy nad rámec stanoveného výživného se již započítávají
Do limitu 68000 za zdaňovací období se započítávají tyto příjmy:
 • veškeré příjmy ze zaměstnání nebo podnikání, včetně příjmů plynoucích z dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti
 • starobní důchody, vdovský a vdovecký důchod
 • invalidní důchody (plné i částečné)
 • mateřská - peněžitá pomoc v mateřství podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,  
 • nemocenská - dávky nemocenského pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • výživné manželky po rozvodu,
 • dary,
 • příjmy z prodeje nemovitostí (mimo nemovitostí ve společném jmění manželů viz výše), 
 • příjmy z dědictví.
Související články:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.