Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Odškodnění bývalých příslušníků PTP

Tento týden vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 51/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem. Novelizací nařízení vlády se rozšiřuje okruh odškodněných osob.

Novela nařízení vlády je reakcí na rozsudek Městského soudu v Praze ze září 2012, jehož závěr zněl, že u příslušníků vojenských táborů nucených prací, kteří do nich byli zařazeni z důvodu politické perzekuce, došlo k naplnění pojmu nezákonného zbavení osobní svobody, protože nešlo o výkon základní vojenské služby podle branného zákona.
Na jednorázové odškodné ve výši 1800,- Kč za každý i započatý měsíc nucených prací budou mít nově nárok státní občané České republiky, kteří byli zařazeni do vojenských táborů nucených prací, konkrétně do silničních praporů ženijního vojska, pomocných technických praporů nebo vojenských báňských oddílů. Podmínkou pro uplatnění nároku je, že v táboře museli strávit minimálně 12 měsíců. Příspěvek bude přiznán i vdovám po příslušnících vojenských pracovních táborů. Žádost o příspěvek lze podat ode dne vyhlášení novelizujícího nařízení vlády č. 51/2003 Sb. ve Sbírce zákonů, tedy od 6. 3. 2013, do konce roku 2013. 
Nejde ale o první odškodnění této skupiny lidí, v roce 2002 dostali jednorázový příspěvek ve výši 625 korun za každý měsíc strávený v táborech a od roku 2005 je jim podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, přiznán zvláštní příspěvek k důchodu 2500 Kč měsíčně. Důvod pro nově schválené odškodné je zejména srovnatelnost jejich pobytu ve vojenských táborech s nezákonnou vazbou či vězením, za něž se odškodnění poskytuje. Nárok na odškodné by v současné době měly mít asi 4 tisíce bývalých příslušníků pomocných technických praporů tzv. PTP.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.