Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Hmotnost přípojného vozidla

Ministerstvo dopravy zveřejnilo k 1. 3. 2013 tiskovou informaci k rozsahu řidičského oprávnění skupiny B. Informace je určena řidičům s řidičským oprávněním skupiny B, kteří chtějí společně s motorovým vozidlem řídit také přípojné vozidlo. Tisková zpráva Ministerstva dopravy byla vydána s ohledem na nejasnosti ve výkladu novelizovaných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákona o silničním provozu.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, byl novelizován k 19. 1. 2013 novelou č. 297/2011 Sb. Některá ustanovení této novely začala platit už od 1. 1. 2012, větší změny ale vstoupily v platnost až letos v lednu (psali jsme zde). Zejména v § 80a došlo ale novelizací k nejasnostem ohledně vymezení rozsahu řidičského oprávnění skupiny B v souvislosti s použitím přípojného vozidla. Proto Ministerstvo dopravy poskytlo k nejasným ustanovením jednoznačný výklad.
Po 19. 01. 2013 je rozsah řidičského oprávnění skupiny B následující:
Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla, jehož největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy sezení kromě řidiče, ke kterému smí být připojeno přípojné vozidlo:
  • a) o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg (tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3 500 kg + přípojné vozidlo o max. hmotnosti 750 kg → celková hmotnost soupravy nepřesáhne 4 250 kg),
  • b) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg (tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3 500 kg + přípojné vozidlo o hmotnosti větší než 750 kg → celková hmotnost soupravy ale nepřesáhne 3 500 kg),
  • c) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu (tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3500 kg + přípojné vozidlo o hmotnosti větší než 750 kg → celková hmotnost soupravy ale nepřesáhne 4 250 kg; rozšířený rozsah řidičského oprávnění získá řidič pouze na základě doplňovací zkoušky – tato skutečnost se následně vyznačí v řidičském průkazu harmonizovaným kódem 96).
Zdroj: Ministerstvo dopravy

 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.