Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

EU: Odškodnění v autobusové přepravě

Cestující autobusem mají od začátku tohoto měsíce nárok na kompenzaci při zpoždění autobusu. Od 1. března 2013 totiž nabylo účinnosti evropské nařízení č. 181/2011/EU, o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě, které bylo Evropským parlamentem a Radou přijato už v únoru roku 2011. Nařízení se vztahuje na cestující v linkové dopravě, pokud se jejich místo nástupu nebo místo výstupu nachází na území Evropské unie. Většina ustanovení se týká cest delších než 250 km.

Linkovou dopravou je myšlena přeprava cestujících autobusem nebo autokarem v určených intervalech a na určených trasách, přičemž cestující mohou nastupovat a vystupovat na předem určených zastávkách. Nařízení č. 181/2011/EU přináší nová práva zejména cestujícím v dálkové přepravě, tj. při cestách delších než 250 km, některá spíše obecná práva se ale dotýkají veškeré dopravy, tedy i linek pod 250 km. Největší tuzemští dopravci s mezinárodní dálkovou přepravou již podobné kompenzace dnes běžně poskytují, k velkým změnám tedy většinou nedojde.

Nová práva cestujících v dálkové přepravě (nad 250 km):
 • odpovídající pomoc pokud dojde ke zrušení nebo zpoždění o více než 90 minut v případě cesty delší než tři hodiny - zahrnuje lehké jídlo a občerstvení, v případě nutnosti hotelové ubytování až na dvě noci v maximální ceně 80 EUR na noc (výjimku tvoří extrémně špatné povětrnostní podmínky a velké přírodní pohromy),
 • záruka náhrady jízdného nebo přesměrování při zrušení spoje nebo jeho zpoždění o více než 120 minut  - týká se i situací, kdy dojde k nadměrnému příjmu rezervací,
 • náhrada škody ve výši 50 % ceny jízdného při zpoždění odjezdu o více než 120 minut nebo zrušení cesty, pokud dopravce nezajistí cestujícím přesměrování nebo náhradu jízdného,
 • právo na informace, když dojde ke zrušení nebo ke zpoždění spoje linkové dopravy,
 • ochrana cestujících v případě úmrtí, zranění, ztráty či poškození v důsledku nehody - zahrnuje zejména okamžité praktické potřeby po nehodě včetně až dvou hotelových noclehů v maximální ceně 80 EUR na noc,
 • bezplatná pomoc osobám se zdravotním postižením či sníženou pohyblivostí - zahrnuje pomoc na terminálech i ve vozidle a v případě potřeby bezplatnou přepravu doprovázejících osob.
Práva cestujících vztahující se na veškerou dopravu (i pod 250 km):
 • zákaz diskriminace týkající se státní příslušnosti,
 • zákaz diskriminace při zacházení s osobami se zdravotním postižením či sníženou pohyblivostí - zahrnuje i finanční odškodnění za ztrátu nebo poškození jejich vybavení umožňující pohyb v případě nehody,
 • právo na alespoň minimální cestovní informace pro všechny cestující před cestou i v jejím průběhu,
 • právo na obecné informace o právech cestujících  - s dostupností na terminálech a online včetně formátů pro osoby se sníženou pohyblivostí (na vyžádání),
 • jasný mechanismus vyřizování stížností zavedený dopravci a dostupný všem cestujícím,
 • nezávislý vnitrostátní orgán v každé zemi EU s mandátem prosazovat nařízení č. 181/2011/EU a podle potřeby udělovat sankce.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.