Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Soudní dvůr EU: Odškodnění při zmeškání spoje

Evropský soudní dvůr tento týden rozhodl, že cestující v letecké přepravě mají nárok na odškodné i v případech, kdy zpoždění letu bylo kratší než tři hodiny, pokud kvůli tomuto zpoždění zmeškají přestup a do cílové destinace se tak dostanou se zpožděním delším než tři hodiny. Rozhodnutí Evropského soudního dvora je závazné pro všechny vnitrostátní soudy v EU, které případně budou projednávat podobný problém.

Již dříve Evropský soud rozhodl, že cestující mají při letu, který byl opožděn více než tři hodiny, stejný nárok na odškodné jako v případě zrušení letu. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004/ES, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, je toto odškodné ve výši 250 - 600 eur v závislosti na délce letu.
Nyní Evropský soudní dvůr toto nařízení doplnil svým rozsudkem ze dne 26. 2. 2013. Konkrétně šlo o spor společnosti Air France s cestující, která díky dvouapůlhodinovému zpoždění letu z Brém do Paříže nestihla navazující let z Paříže do São Paula provozovaný též společností Air France. Let byl této cestující přerezervován na nejbližší následující, do cíle své cesty však přiletěla s jedenáctihodinovým zpožděním oproti původně plánovanému času příletu. Společnost Air France se bránila vyplacení odškodného s odůvodněním, že zpoždění odletu, které komplikace způsobilo, nedosáhlo hranice tří hodin.
Evropský soud tedy rozhodoval v otázce, zda má cestující v letecké dopravě nárok na náhradu škody, pokud zpoždění odletu nedosáhne tří hodin, avšak k příletu do cílového místa určení dojde tři nebo více hodin po plánovaném čase příletu. Soudní dvůr poukázal na to, že v případě nevyplacení odškodného v podobných případech by došlo k neodůvodněnému rozdílnému zacházení. Cestující, kteří přiletěli do cíle se zpožděním delším než tři hodiny, nemohou být posuzováni odlišně podle toho, zda zpoždění při odletu dosáhlo této hranice či nikoliv, protože jejich nepohodlí spojené s nevratnou časovou ztrátou je stejné.
Soudní dvůr tedy rozhodl, že cestujícím, jejichž let s mezipřistáním byl při odletu zpožděn v rozsahu nedosahujícím prahových hodnot stanovených v nařízení, kteří však dosáhli cílového místa určení tři nebo více hodin po plánovaném čase příletu, přísluší nárok na náhradu škody. Uvedená náhrada škody totiž není podmíněna zpožděním při odletu.
Plné znění rozsudku Soudního dvora EU najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.