Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o pedagogických pracovnících

Poslanci schválili novelu zákona, která upravuje některé náležitosti ohledně vzdělání, pracovní doby nebo místa výkonu práce u pedagogických pracovníků. Pozměňovacím návrhem byla do novely vložena i část, která mění zákon o vysokých školách a má zabránit působení tzv. "létajících profesorů".

Vládní návrh novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, je poměrně rozsáhlý. Původně obsahoval i velmi podrobné požadavky na kvalifikaci učitelů, to se však některým poslancům nelíbilo, a proto zákon v únoru vrátili zpět do druhého čtení. Ministryně pak tato ustanovení z návrhu zákona vyškrtla a novela tak minulý týden celkem hladce prošla Sněmovnou.
Asi nejvýraznější změnou, kterou novela přinese, bude možnost částečně pracovat doma. Učitelé základních a středních škol tak budou muset v budově školy trávit jen čas, po který budou vykonávat přímou pedagogickou činnost. Ale například opravovat písemné práce budou smět, po dohodě s ředitelem školy, doma. Některým pedagogům ale toto ustanovení velké změny nepřinese, protože na mnoha školách již tato praxe funguje.
Změnit by se mělo i proplácení přesčasových hodin učitelům. Ty jim budou proplacené pouze v případě, že odpracují celou svou týdenní pracovní dobu. Ovšem budou platit i určité výjimky, například pokud učitel svůj týdenní úvazek nesplní kvůli státnímu svátku.
Novela také zavádí určité prolínání mezi kvalifikacemi učitelů, v budoucnu by tak třeba učitelé z druhého stupně základních škol mohli učit i na středních školách. Většina učitelů totiž bude muset mít odpovídající vysokoškolské odborné vzdělání. 
Středoškolské vzdělání bude stačit například učitelům uměleckých odborných předmětů, vychovatelům, vedoucím zájmových kroužků a učitelkám v mateřské školce. I tito pracovníci ale budou muset absolvovat program celoživotního vzdělávání v pedagogických vědách na vysoké škole, a to v poměrně vysokém rozsahu 80 či 40 hodin, podle oboru.

Létající profesoři
Za "létající profesory" jsou označování vysokoškolští učitelé, kteří působí hned na několika vysokých školách a jsou tak garanty pro několik oborů. Novela zavádí registr vysokoškolských profesorů a docentů, ve kterém bude uvedeno, jak velký úvazek má učitel na každé vysoké škole. Registr bude využívat především akreditační komise, která tak bude mít lepší přehled při posuzování pedagogického zajištění příslušného oboru. Novela nemá zabránit profesorům v působení na více vysokých školách, má ale zajistit odbornou úroveň výuky. Pokud tedy profesor působí na škole například na desetinový úvazek, je jasné, že obor nemůže kvalitně zaštítit po odborné stránce. Komise pak v takovém případě nemusí akreditaci udělit.
Tato navrhovaná úprava zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, měla být podle plánu řešena samostatnou novelou. Jenže ta by zřejmě do voleb přijata nebyla, proto se poslanci rozhodli zavést registr vysokoškolských učitelů pomocí přílepku k novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Celá novela nyní míří do Senátu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.