Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Snížení cen solární energie

Poslanci schválili novelu zákona, která umožní Energetickému regulačnímu úřadu snížit výkupní ceny elektřiny vyrobené ze sluneční energie. V současné době je obchodování s tímto druhem elektřiny velmi výhodné a schválená novela má zabránit spekulativním investicím do výstavby nových fotovoltaických elektráren.

Výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovuje na základě zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, Energetický regulační úřad (ERÚ). Doposud měl podle § 6 tohoto zákona možnost snížit výkupní ceny meziročně maximálně o 5 %. Technologický rozvoj byl však rychlejší a ceny solárních panelů klesly téměř na polovinu. Díky tomu začal být obchod se solární elektřinou výhodným byznysem. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu byla v některých případech návratnost investice do fotovoltaiky pouhých pět let. Masivní rozvoj slunečních elektráren donutil správce přenosové soustavy ČEPS před nedávnem vyhlásit stop stav pro připojování nových solárních panelů do přenosové soustavy. Toto opatření nepostihlo jen spekulativní investice, ale také malé projekty například v podobě solárních panelů na střechách rodinných domků.
Ministerstvo průmyslu a obchodu proto připravilo novelu zákona č. 180/2005 Sb., která mění dosavadní praxi ve stanovování výkupních cen elektřiny z obnovitelných zdrojů. Podle novely může ERÚ u obnovitelných zdrojů, u kterých je ve stávajícím roce návratnost investic kratší než 11 let, upravit výkupní cenu pro příští rok libovolně. Návrh zákona měl ve Sněmovně jednoznačnou podporu, proti hlasoval pouze jediný poslanec. Novému pravidlu vyjádřili podporu i ekologové například z Hnutí Duha. Pro přijetí novely zákona lobovala také firma ČEZ, která je sice zainteresovaným investorem a v současné době staví hned několik velkých solárních elektráren, ale zároveň má také podle zákona povinnost sluneční energii vykupovat. Podle prohlášení šéfů ČEZ, E.ON a Pražské energetiky hrozilo při neschválení novely výrazné zdražení ceny elektrické energie.
Pokud novela zákona projde Senátem a podepíše ji prezident, měla by začít platit dnem vyhlášení. ERÚ tedy podle ní bude postupovat při vyhlašování výkupních cen pro rok 2011, ke kterému dojde pravděpodobně v listopadu letošního roku. Očekává se, že výkupní ceny se pro příští rok sníží asi o třetinu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.