Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ministryně se pokouší sjednotit alimenty

Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová včera zveřejnila návrh tabulky, podle které by soudy měly postupovat při vyměřování výživného. To se bude měnit s věkem dítěte a mělo by se pohybovat mezi 9 % a 24 % z platu rodiče, který nemá dítě ve své péči.

V současné době podle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, záleží pouze na soudci, jak vysoké alimenty stanoví. V praxi se pak výše výživného liší okres od okresu. Ministryně si dokonce nechala zpracovat průzkum, v rámci kterého byl soudům rozeslán stejný fiktivní případ, a různými soudy stanovená výše výživného se lišila až o 100 %. Obecně platí, že v Praze a větších městech nyní soudy vyměřují vyšší výživné než v jiných částech republiky.
Tabulka, kterou ministryně představila novinářům, bude mít pro soudce pouze doporučující charakter. Jedná se o návrh, který bude rozeslán soudům k připomínkovému řízení. V rámci pilotního programu začnou soudci tabulky používat zřejmě už od letošního května. Po ročním testování budou zhodnoceny veškeré připomínky a zkušenosti a v tabulce ještě mohou být provedeny drobné úpravy. Zhruba v polovině příštího roku by ale měli soudci začít tuto tabulku používat rutinně.
Konečné rozhodnutí o výši výživného zůstane i nadále v pravomoci soudců, pokud ale z limitů stanovených tabulkou vybočí, budou to muset řádně zdůvodnit. U rodin s více dětmi zohlední soudce počet dětí i výdělkové možnosti rodičů.

Tabulka určuje výši výživného jako podíl z platu rodiče, který nemá potomka ve své péči:
Věk dítěteDíl z platu
0 - 5 let9 - 13 %
6 - 9 let11 - 15 %
10 - 14 let14 - 18 %
15 - 17 let17 - 21 %
17 - 21 let20 - 24 %

Kromě procentuálních limitů navrhuje ministryně ještě další změnu. Rodiče, kteří nesouhlasí s vyměřenými alimenty, by měli mít možnost dovolání k Nejvyššímu soudu. V současné době končí rozhodování o výživném na úrovni krajů, a i to je zřejmě důvod, proč se výše alimentů v jednotlivých regionech tak výrazně liší.
Výživné upravuje i sociálnědemokratický návrh zákona, který už ale zřejmě v tomto volebním období nemá šanci projít Sněmovnou.
Od začátku roku také platí nový trestní zákon č. 40/2009 Sb., podle kterého se neplacení výživného po čtyřech měsících stává trestným činem a dlužníkovi hrozí výrazně tvrdší postih.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.