Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - kniha jízd nebo paušální výdaj

Letos poprvé mají podnikatelé možnost volby, zda do daňového přiznání uvedou skutečné náklady na provoz motorového vozidla podle knihy jízd, nebo zda uplatní paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem.

Kniha jízd je doklad, do kterého podnikatel zaznamenává údaje o jízdách automobilu v obchodním majetku firmy nebo soukromého vozu, který využívá pro svou podnikatelskou činnost. Analýza MPO vyčíslila administrativní zátěž spojenou s vedením knihy jízd na 850 milionů Kč za rok. I z tohoto důvodu vstoupil od 1. 1. 2010 v platnost zákon č. 304/2009 Sb., který mimo jiné novelizuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato poslanecká novela umožňuje malým a středním podnikatelům s nejvýše třemi služebními vozy zrušit knihu jízd a místo toho odečítat paušálně 5000 korun měsíčně za každé auto. Podle přechodných ustanovení zákona č. 304/2009 Sb. mohou podnikatelé poprvé využít tento paušál již v daňovém přiznání za rok 2009. Pokud ale služební auto nevyužívají výlučně k podnikání, budou si moci odečíst měsíčně nejvýše 4000 korun. Rozhodnutí, zda nadále povede knihu jízd a bude uplatňovat skutečné výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. k) zákona o daních z příjmů, anebo zda uplatní paušální odpočet, je pouze na poplatníkovi. 
Odpovědi na nejčastější otázky k této problematice vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pro případ použití paušálního výdaje v daňovém přiznání vydalo podrobnou informaci Ministerstvo financí.

Plátci DPH pozor!
Zavedení paušálních odpočtů je pro mnoho podnikatelů jistě potěšující zpráva, Ministerstvo financí však vydalo stanovisko, ve kterém upozorňuje, že tato novela se nijak nedotkla zákona o DPH. Nárok na odpočet DPH a podmínky pro jeho uplatnění stanoví zejména § 72 a § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a tato ustanovení zůstávají ve stejném znění jako před výše zmíněnou novelou zákona o daních z příjmů. Nadále tedy platí, že pokud podnikatel uplatňuje nárok na odpočet DPH u pohonných hmot, musí doložit jejich nákup daňovým dokladem a prokázat, že vozidlo použil pro podnikání.
Pokud se tedy u daně z příjmů rozhodnete pro paušální odpočet a zároveň chcete uplatnit nárok na odpočet DPH, nezapomeňte, že i nadále musíte archivovat daňové doklady za nákup pohonných hmot a prokázat, že tyto pohonné hmoty jste skutečně použili pro ekonomickou činnost. Zda i v budoucnu kvůli DPH povedete klasickou knihu jízd, nebo zvolíte jiný způsob dokladování, je čistě na vás. Zákon o DPH konkrétně neurčuje, jaké důkazní prostředky musí plátce daně předložit, nicméně oznámení o použití paušálních výdajů je pro uplatnění nároku na odpočet DPH nedostačující.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.