Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Poslanci vrátili invalidům nárok na dávky

Pro změnu zákona o dávkách v hmotné nouzi se vyslovila většina poslanců bez ohledu na stranickou příslušnost. Novela totiž napravuje stávající stav, kdy je i na některé invalidy vztahována podmínka odpracování 20 hodin veřejně prospěšných prací měsíčně, aby jim mohly být vyplaceny dávky na živobytí v částce vyšší, než je pouhé existenční minimum.

Již od 1. 1. 2009 byla do zákona č. 111/2006 Sb., o dávkách v hmotné nouzi, zavedena povinnost pro žadatele projevit snahu o zvýšení příjmu vlastní prací a to výkonem dobrovolnické nebo veřejné služby alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně. Toto ustanovení bylo do zákona vloženo novelou č. 382/2008 Sb. a cílem bylo omezit závislost některých osob na sociálních dávkách. Pokud osoba v hmotné nouzi tuto snahu neprojeví, sníží se jí po 6 měsících vyplácení dávka na částku existenčního minima (2020 Kč) bez možnosti dalšího navýšení. Naopak, pokud se tato osoba prokazatelně snaží využít možnosti zvýšení příjmu vlastní prací, lze tuto částku navýšit o polovinu rozdílu mezi životním minimem osoby (3126 Kč) a existenčním minimem (2020 Kč). Toto navýšení tedy činí 553 Kč a navíc lze v tomto případě žádat i o další navýšení, například na zvýšené náklady při hledání zaměstnání nebo na potřebné dietní stravování.

K 1. 1. 2010 však vstoupila v platnost zpřísňující ustanovení další novely zákona č. 111/2006 Sb., o dávkách v hmotné nouzi. Novela č. 479/2008 Sb. zavedla výše popsanou povinnost i pro skupinu osob, které jsou invalidní ve třetím stupni, ale nemají nárok na invalidní důchod například z důvodu nedostatečného počtu odpracovaných let. A protože tito invalidé téměř ve 100 % případů nemají možnost vykonávat veřejně prospěšné práce, byly jim od začátku tohoto roku dávky sníženy na úroveň existenčního minima (2020 Kč). Navíc také přišli o možnost navýšení dávky o částky určené k dietnímu stravování. Tato výrazná změna se dotkla asi 2500 invalidů a velmi negativně se k ní vyjádřil i ombudsman Otakar Motejl.

Poslanci tedy rychle připravili novelu, která tento stav napravuje, a přijali ji podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, již v prvním čtení. Pokud tedy k zákonu nebude mít výhrady Senát nebo prezident, což se nepředpokládá, měl by začít platit hned od následujícího měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Novela zařazuje osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni, ale nemají nárok na invalidní důchod, do skupiny osob, u kterých se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací. Pro invalidy se tedy ruší povinnost odpracovat 20 hodin veřejných prací měsíčně a zvýšené dávky v hmotné nouzi tak budou moci pobírat i po dobu delší než 6 měsíců. Navíc mohou znovu žádat i o navýšení dávky o částky určené k dietnímu stravování, pokud to vyžaduje jejich zdravotní stav. Tato nová úprava zákona o dávkách v hmotné nouzi se vztahuje i na osoby, které byly uznány invalidními i v prvním nebo druhém stupni. Toto změkčení zákona poslanci odůvodnili tím, že současná situace není příznivá a uplatňování těchto osob na trhu práce je velmi složité.

Související články:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.