Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Sněmovna schválila pojištění bankovních vkladů na dvojnásobek

Poslanecká sněmovna schválila ve zrychleném režimu vládní novelu zákona o bankách, která navyšuje limit pojištění bankovních vkladů z dosavadních 50.000 EUR na 100.000 EUR. Jestli zákon schválí Senát a podepíše prezident, začne platit od 1. ledna 2011.

Návrh zákona transponuje do českého právního řádu novelizovanou směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 94/19/ES, o systémech pojištění vkladů. V české legislativě je pojištění pohledávek z vkladů obsaženo v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, v části třinácté. Pojištěny jsou podle § 41c veškeré pohledávky z vkladů fyzických a právnických osob vedených v české i cizí měně. Pojištěny nejsou pohledávky z vkladů bank, zahraničních bank, finančních institucí, zdravotních pojišťoven a státních fondů. Systém pojištění pohledávek z vkladů se také nevztahuje na směnky a jiné cenné papíry.

Zvýšení limitu pojištění vkladů (§ 41e)
Mezi nejdůležitější změny zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, patří zvýšení limitu pojištění vkladů pro jednu osobu u jedné banky z dosavadních 50 000 EUR na 100 000 EUR, podle současného směnného kurzu je to téměř 2,6 milionu korun. Novinkou v zákoně je také nové ustanovení, které dává pravomoc vládě zvyšovat tento limit pouze vládním nařízením, a to v případě, že se limit zvýší ve směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 94/19/ES. Snižování limitů pojištění bankovních vkladů zůstane i nadále v pravomoci zákonodárců.

Příspěvky do Fondu pojištění vkladů (§ 41c)
Všechny banky jsou povinny účastnit se systému pojištění pohledávek z vkladů a přispívat do tzv. Fondu pojištění vkladů. V současnosti do něj povinně přispívají ročně 0,1 procenty z pojištěných vkladů banky a družstevní záložny a 0,05 procenty stavební spořitelny. Nově se budou podle návrhu zákona tyto příspěvky platit čtvrtletně. Banky a družstevní záložny budou přispívat 0,04 procenty a stavební spořitelny 0,02 procenty z pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí.
Tento pravidelný příspěvek bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen do fondu by se podle návrhu zákona za několik let mohl snížit. Pokud totiž dosáhne Fond pojištění vkladů 1,5 procenta z celkového objemu pojištěných vkladů, pravidelné čtvrtletní příspěvky se podle novely sníží na 0,01 % u bank a spořitelních a úvěrních družstev a na 0,005 % u stavebních spořitelen.

Změny lhůt (§ 41d)
Novela také zkracuje lhůty pro výplatu náhrad za pojištěné vklady. V současné době je musí Fond pojištění vkladů začít vyplácet do tří měsíců ode dne, kdy byla platební neschopnost některé bankovní instituce Českou národní bankou vyhlášena. Nově by výplaty měly začít do 20 pracovních dnů
Mění se také lhůta pro vydání oznámení České národní banky o platební neschopnosti bankovních ústavů, která se zkracuje ze současných 21 dnů na 5 pracovních dnů

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.