Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový zákon o spotřebitelském úvěru

Poslanecká sněmovna včera rychle a bez připomínek přijala vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru. Pro zákon zvedlo ruku 106 ze 110 přítomných poslanců. Zákon byl přijat ve zrychleném řízení, nyní tedy míří do Senátu.

Nový zákon implementuje do českého práva směrnici č. 2008/48/ES. Podle článku 27 této směrnice musí členské státy přijmout a zveřejnit předpisy nezbytné pro dosažení souladu s evropskou legislativou nejpozději do 11. června 2010. I proto byl zákon přijat podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, již v prvním čtení. Souhlas s ním vyslovili poslanci ze všech politických stran a zásadní výhrady se nepředpokládají ani ze strany Senátu či prezidenta.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru v bodech:
 • Zákon neupravuje půjčky nižší než 5000 Kč nebo vyšší než 1880000 Kč.
 • Klient má možnost odstoupit do 14 dnů od smlouvy o spotřebitelském úvěru, a to bez sankcí a bez udání důvodu. 
 • Spotřebitel má právo na bezplatnou kopii návrhu smlouvy o úvěru v dostatečném předstihu před jejím uzavřením. Kopie může být ve formě listinné nebo na jiném trvalém nosiči dat.
 • Všechny informace ve smlouvě musí být stejně výrazné, měly by tedy odpadnout případy, kdy podstatné informace jsou záměrně psány drobným až nečitelným písmem.
 • Zákon jasně stanoví, jaké informace musí obsahovat smlouva o úvěru, jedná se mimo jiné o RPSN, dobu trvání a celkovou výši spotřebitelského úvěru, výpočet sankcí při prodlení, kontaktní údaje smluvních stran, výši, počet a četnost plateb, případné poplatky za vedení účtu nebo informace o možnosti ukončení smlouvy.
 • V zákoně je přímo uveden přesný vzorec na výpočet roční procentní sazby nákladů - RPSN.
 • Reklama na úvěr musí jasným a zřetelným způsobem obsahovat všechny potřebné informace formou reprezentativního příkladu.
 • Informaci o změně úrokové sazby musí spotřebitel obdržet dřív, než vstoupí v platnost, jinak je změna neplatná.
 • Spotřebitel má právo splatit půjčku předčasně, sankce pak nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené částky. V případě, že ke splacení dojde v době kratší než 1 rok před původně plánovaným koncem smlouvy, pak nesmí být sankce vyšší než 0,5 % z příslušné částky.
 • Poskytovatel půjčky je povinen před uzavřením smlouvy posoudit, zda spotřebitel je schopen úvěr splácet. Posouzení proběhne na základě úplných, přesných a pravdivých údajů, které mu žadatel o půjčku musí poskytnout.
 • Poskytovatelé půjček již nebudou registrováni pouze k volné živnosti, nově půjde o živnost vázanou. To státu umožní získat nad nimi větší kontrolu.
 • Na nebankovní poskytovatele půjček bude dohlížet Česká obchodní inspekce.
 • Zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2011.
Zákon byl schválen poněkud narychlo, a tak přesto, že k němu poslanci neměli výraznější připomínky, již teď někteří z nich plánují jeho budoucí novely. ČSSD chce například formou vládních nařízení regulovat maximální možnou výši úroků nebo maximální sankce za porušení úvěrové smlouvy. Chce tím zabránit případům, kdy jediný den prodlení při splátce relativně malé částky může dlužníka poslat do exekuce. Z původního vládního návrhu byla také kvůli přehlednosti odstraněna ustanovení týkající se rozhodčích doložek.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.