Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Sněmovna přehlasovala Senát i prezidenta

Na úvod 75. schůze Poslanecké sněmovny bylo zařazeno hned pět zákonů zamítnutých či vrácených Senátem nebo prezidentem republiky. Pokud chtějí poslanci takový zákon znovu prosadit, je k jeho opětovnému schválení třeba nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 hlas.

Schůze Sněmovny začala ve 14 hodin, a protože tentokrát nedošlo na obstrukce, stihli zákonodárci do půl sedmé večer projednat tyto body:
  1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se do Sněmovny vrátil jako zamítnutý Senátem. Jde v posledních dnech asi o nejdiskutovanější novelu, která ruší vyšší zdanění některých zaměstnaneckých benefitů. Problému jsme se věnovali v samostatném článku. Aby odvrátili hrozbu stávky, přislíbili již předem podporu této novele nejen ČSSD a KSČM, ale také lidovci. Slib daný dopravním odborovým svazům poslanci splnili a zákon byl znovu schválen. Nyní se očekává, že prezident Václav Klaus tento zákon také vetuje, a schvalovací procedura ve Sněmovně se bude opakovat ještě jednou.
  2. Zákon o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně je krátký předpis o jedné větě, která nařizuje, že letiště smí vlastnit pouze stát, znemožňuje tedy jeho privatizaci. Veto prezidenta bylo rychle přehlasováno, stejně jako již dříve veto Senátu. Zákon nabude účinnosti dnem vyhlášení.
  3. Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení, je novela, která má umožnit jeho financování ze státního rozpočtu. Jedná se především o program Nový panel na podporu rekonstrukcí panelových domů. Zákon podporovali i někteří poslanci ODS, ostře proti byl Miroslav Kalousek z TOP09, podle kterého Státní fond rozvoje bydlení neměl nikdy vzniknout. Zákon byl již jednou Sněmovně vrácen Senátem s pozměňovacími návrhy, Sněmovna však 1. prosince 2009 setrvala na svém původním návrhu. Nyní byl zákon zamítnut prezidentem republiky, ale veto bylo celkem snadno přehlasováno.
  4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, je sociálnědemokratická novela, která má zajistit, že odškodnění přiznané Evropským soudem se nebude započítávat do základu pro výpočet životního minima. Zákon byl Sněmovně vrácen Senátem s pozměňovacím návrhem, který z něj vypustil značně neurčitý pojem "jiná mezinárodní instituce." S touto "technickou" změnou byl také návrh zákona schválen.
  5. Návrh zákona o krajském referendu byl posledním vráceným zákonem. Zákon byl zamítnutý Senátem a před časem se k němu zamítavě vyjádřila i vláda, přesto byl včera schválen ve svém původním znění a nyní už bude čekat jen na podpis prezidenta. Zákon umožní vyhlášení referenda v otázkách spadajících výlučně do působnosti krajů, hlavního města Prahy se netýká. K platnosti rozhodnutí v krajském referendu bude třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob. Rozhodnutí v krajském referendu bude závazné, pokud pro něj bude hlasovat nadpoloviční většina zúčastněných, nejméně ale 25 % všech oprávněných osob. Referendum může být vyvoláno usnesením zastupitelstva kraje, nebo pokud jeho konání podpoří podpisem alespoň 6 % oprávněných osob s trvalým pobytem v příslušném kraji.
Po vrácených zákonech přišla na řadu druhá čtení návrhů zákonů. Poslanci projednali konkrétně tyto čtyři návrhy:
  • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon
  • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
  • Poslanecký návrh KSČM na vydání zákona o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům
  • Návrh poslankyně Věry Jakubkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)
V závěru včerejšího jednacího dne byla 75. schůze přerušena a pak byly v rychlém sledu vypuštěny všechny neprojednané body ze dvou dalších neukončených schůzí. Tím byly 73. a 74. schůze ukončeny. Na programu nyní jediné aktuálně probíhající 75. schůze je téměř 280 bodů, přičemž tato a příští středa jsou dohodou předsedů politických stran s premiérem vyčleněny k projednávání vládních a vládou podporovaných návrhů zákonů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.