Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Jednotné sazby pojištění pro ženy a muže

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 9. dubna 2013 vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie. Jde o novelu, kterou se mění zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem.  Novela nabude účinnosti dnem jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů. Po vstupu novely v platnost bude muset být pravidlo stejného přístupu k oběma pohlavím uplatňováno v nových smlouvách bez jakékoli výjimky, pokud jde o výpočet pojistného a pojistného plnění u jednotlivých pojištěných.

Požadavek, aby použití pohlaví jako faktoru při výpočtu výše pojistného a pojistného plnění pro účely pojištění a souvisejících finančních služeb nevedlo u jednotlivých pojištěných k rozdílům ve výši pojistného a pojistného plnění, byl jasně dán už směrnicí Rady č. 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. V čl. 5 výše uvedené Směrnice bylo členským státům uloženo, aby ve všech nových smlouvách uzavřených po 21. 12. 2007 bylo k mužům a ženám přistupováno bez rozdílu. Ustanovení odst. 2 čl. 5 umožňovalo členským státům ponechat určité výjimky, proto české zákony o pojištění dosud umožňují pro stanovení výše pojistného a výpočet pojistného plnění používat kromě věku a zdravotního stavu i faktor pohlaví.
Rozsudkem Soudního dvora EU z 1. 3. 2011 bylo ale ustanovení umožňující členským státům ponechání výjimky bez časového omezení zrušeno, a to s účinností od 21. prosince 2012. Ministerstvo financí proto již v červnu loňského roku připravilo souhrnnou novelu tří zákonů týkajících se pojištění, kterou pravidlo rovného zacházení bez výjimky zakotví do českého právního systému. Aby byl dodržen termín požadovaný Soudním dvorem, bylo Sněmovně navrženo projednávání novely tak, aby s ní mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení podle § 90 odstavce 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Sněmovna ale s tímto návrhem nesouhlasila, novela tak musela projít i druhým a třetím čtením. Původně navrhovaná platnost novely k 21. 12. 2012 byla proto upravena na den vyhlášení novely ve Sbírce zákonů. Senát novelu schválil bez problémů.
Opatření jsou v této chvíli už spíše formální, protože tuzemské pojišťovny ke sjednocení sazeb přistoupily již ke dni zrušení výjimky v evropské směrnici, tedy k 21. 12. 2012. Toto opatření zdražilo ženám pojištění, mužům ho naopak mírně zlevnilo. Pravidlo stejného přístupu k oběma pohlavím se uplatňuje pouze na nové smlouvy, které byly uzavřeny 21. prosince 2012 nebo po tomto datu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.