Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Povinné prohlídky pro řidiče až v 65 letech

Od 1. 7. 2013, tedy od příštího týdne, začne platit novela č. 101/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákon o silničním provozu. Novela mimo jiné zvyšuje věk řidiče pro povinnou kontrolu zdravotní způsobilosti z 60 na 65 let věku.

Novela č. 101/2013 Sb. je původně senátním návrhem, v jejím prvním znění senátoři navrhovali zvýšit věk pro první povinnou zdravotní prohlídku řidičů dokonce až na 68 let. Poslaneckou sněmovnou byla pak novela přijata s pozměňovacím návrhem hospodářského výboru, který navrhovaný věk o tři roky snížil. Když návrh opět doputoval do Senátu, senátoři sněmovní kompromis přijali. Řidiči neprofesionálové tak budou muset první povinnou zdravotní prohlídku absolvovat v 65 letech, následně pak v 68 letech a dále pravidelně po dvou letech. Za prohlídku musí řidiči platit, cena je ale dle slov ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09) pod úředním dohledem a lékaři musí dokladovat, že odpovídá nákladům a přiměřenému zisku.
Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny také do novely svým pozměňovacím návrhem přidal změny ustanovení, podle kterého se nově budou muset podrobit dopravně psychologickému vyšetření osoby, které žádají o vrácení řidičského průkazu, který jim byl zabaven v důsledku dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů nebo soudem či správním orgánem uloženého trestu zákazu řízení motorových vozidel. I toto vyšetření si budou muset řidiči uhradit sami.
Náklady na psychologické vyšetření řidičů nákladních aut, kteří jsou v pracovněprávním vztahu u některého dopravce, bude nově hradit právě jejich zaměstnavatel. Věková hranice pro povinné lékařské prohlídky se u profesionálních řidičů nemění, i nadále je budou absolvovat po dosažení 50 let věku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.