Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přísnější podmínky pro taxislužby

Už od 1. května je v platnosti novela č. 102/2013 Sb.  kterou se mění zákon č. 111/1994 Sb.  o silniční dopravě. Novelou byla upravena pravidla pro provozování taxislužby a příležitostné přepravy osob. Již první týdny praxe přinesly mnoho dotazů, na které Ministerstvo dopravy na svých webových stránkách odpovědělo. Odpovědi na nejčastější otázky týkající se oblasti provozování taxislužby a příležitostné dopravy najdete ZDE.

Novela č. 102/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, mimo jiné zapracovává předpisy Evropské unie do českého práva. Konkrétně se jedná o směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2002/15/ES, o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě, a o nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 181/2011/EU, o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě.

Hlavním cílem novely ale byla změna právní úpravy provozování taxislužby. Jde zejména o to, že novými pravidly by měla být eliminována možnost  zaměnitelně provozovat taxislužbu a příležitostnou osobní silniční dopravu. Běžně totiž docházelo k poskytování taxislužby pod hlavičkou příležitostné osobní silniční dopravy, kde není nutné dodržovat maximální cenu jízdného a vozidla nemusí být vybavena taxametry ani označena jako taxi. V příležitostné osobní silniční dopravě také mnohdy služby provozovaly např. nespolehlivé osoby, které přišly o možnost vykonávat práci řidiče taxislužby. Novela č. 102/2013 Sb. měla tento stav zlepšit přesnější a přísnější definicí taxislužby.
Nově také mohou kontrolovat řidiče taxislužby strážníci městské policie. Průkazy řidiče taxislužby budou vydávány přímo řidičům, nikoliv jejich zaměstnavatelům, což vedlo k tomu, že někteří řidiči byli držiteli několika průkazů u různých taxislužeb. Evidence vozidel taxislužby se celkově zjednoduší, ale nově budou evidována právě i vozidla příležitostné přepravy. Mění se i definice spolehlivosti zejména pro oblast taxislužby. Zákon také zohledňuje tzv. drink servisy, tedy odvoz cestujících jejich vlastním vozidlem, typicky v případě indispozice řidiče.
Odpovědi Ministerstva dopravy na konkrétní a praktické dotazy týkající se změn, které přinesla novela č. 102/2013 Sb., najdete na webových stránkách Ministerstva dopravy, konkrétně ZDE.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.