Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Senát schválil zrušení doživotní imunity

V Senátu byl včera definitivně odhlasován konec doživotní imunity poslanců a senátorů. Byla schválena novela Ústavy, která legislativním procesem procházela již podruhé ve stejném znění. Při minulém pokusu novela prošla Poslaneckou sněmovnou, ale její cesta nakonec skončila v Senátu, a to především díky nepřítomnosti značné části senátorů. Proto byla novela  ve stejném znění navržena znovu, nyní podepřena dalším důvodem pro její přijetí. Zákonodárci a ústavní soudci totiž nyní disponují větší imunitou než prezident, kterému již byla omezena novelou Ústavy č. 71/2012 Sb. týkající se přímé volby prezidenta.

Novela zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, je velmi stručná, mění pouze dvě věty, a to v článku 27 odst. 4 a v článku 86 odst. 1. Tato ustanovení v současné době říkají, že poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem, a soudce Ústavního soudu nelze trestně stíhat bez souhlasu Senátu. Odepře-li příslušná komora Parlamentu souhlas, je trestní stíhání navždy vyloučeno.
Schválená novela navrhuje, aby v budoucnu, pokud nebude udělen souhlas, bylo trestní stíhání vyloučeno pouze po dobu trvání mandátu u poslanců a senátorů a po dobu trvání funkce u ústavních soudců.
V praxi to bude znamenat, že pokud poslanci či senátoři neudělí souhlas, trestní stíhání bude moci začít až po skončení mandátu nebo funkčního období. Výkon mandátu či funkce bude ale brán jako zákonná překážka, pro kterou není možné postavit podezřelého před soud, nebude se tedy počítat do promlčecí doby. Pokud již někdo bude trestně stíhán a následně se stane poslancem, senátorem nebo ústavním soudcem, bude muset příslušná komora rozhodnout o přípustnosti takového stíhání.
Ke změně Ústavy je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů. Ústavní zákon nebo jeho novelu také podle čl. 62 Ústavy nemůže prezident republiky, na rozdíl od běžných zákonů, Parlamentu vrátit. Podpis prezidenta je v tomto případě pouze formální. Novela je tedy tentokrát již definitivně schválena a začne platit prvním dnem druhého kalendářního měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Vztahovat se bude až na případy, které nastanou po dni nabytí účinnosti novely.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.