Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Prodej majetku z církevních restitucí nebude osvobozen od daně

Poslanecká sněmovna včera ve zrychleném řízení schválila stručnou novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kterou se ruší osvobození od daně u prvního prodeje majetku, který bude navrácen církvím v rámci majetkového vyrovnání se státem. Novela míří k projednání do Senátu. Vzhledem k tomu, že v Poslanecké sněmovně novelu podpořila i opoziční ČSSD a hlasovalo pro ni 136 ze 143 přítomných poslanců, dá se předpokládat, že Senát změnu také podpoří. Platit by měla dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novela nemění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (psali jsme zde), ale novelizuje související ustanovení v zákoně o daních z příjmů. Konkrétně se mění § 18 odstavce 4 písmene e), podle něhož nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob příjmy z bezúplatného nabytí nemovitosti a movité věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a příjmy z jejich prvního prodeje. Tím vznikala církvím dvojí výhoda, která podle předkladatele může ohrozit vnímání daňové spravedlnosti a rovného postavení před zákonem. Církve zůstanou osvobozeny od daně z příjmů při bezúplatném nabytí vraceného majetku, ruší se pouze osvobození od daně z příjmu při jeho prvním prodeji. Tím bude také odstraněna případná nerovnost a zvýhodnění církví při tržním prodeji majetku. Např. při prodeji sousedních pozemků dvou vlastníků, kdy cena jednoho z vlastníků by nesla zátěž daňového břemene a cena druhého vlastníka (církve) byla od daně oproštěna díky výše uvedenému osvobození.
Z důvodu naléhavého obecného zájmu, zejména eliminace rizika prodlevy a nastolení právní jistoty, bylo navrženo, aby Poslanecká sněmovna postupem podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyslovila s předloženým návrhem zákona souhlas již v prvém čtení, což se také stalo.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.