Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vstupní zdravotní prohlídky u brigádníků jen pro rizikové práce

Jedním z předpisů, který začal platit od 1. 4. 2013, je i novela č. 47/2013 Sb., kterou se mění zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Stručná novela mění ustanovení, podle kterého se právě od dubna letošního roku měli povinným vstupním zdravotním prohlídkám podrobovat i ti pracovníci, kteří se zaměstnavatelem uzavírají dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Novela č. 47/2013 Sb. tuto povinnost upravuje a vstupní zdravotní prohlídku tak budou muset tito pracovníci podstoupit jen v případech, pokud by vykonávali rizikovou práci.

Povinnost absolvovat vstupní zdravotní prohlídku i pro brigádníky zavedla zdravotnická reforma, konkrétně § 59 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který vstoupil v platnost 1. 4. 2012. V přechodných ustanoveních tohoto zákona ale bylo uvedeno, že pracovnělékařské služby je po dobu 1 roku od nabytí účinnosti zákona možné poskytovat podle dosavadních právních předpisů. A podle stanoviska Ministerstva zdravotnictví se toto přechodné období vztahovalo i na povinné zajištění vstupních lékařských prohlídek. Vstupní prohlídky u zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti tak měly být povinné od 1. 4. 2013.
Platnost novely č. 47/2013 Sb., která tuto povinnost ruší, byla  navržena právě od 1. 4. 2013, aby povinnost podrobit se vstupní lékařské prohlídce u prací konaných na dohodu ani nezačala platit. Změna byla kladně přijata všemi politickými subjekty, protože původní platné znění zákona by neúměrně navyšovalo administrativu. Původní varianta ustanovení § 59 také zvítězila za rok 2012 v anketě Absurdita roku, jejímž cílem je upozornit na nejnesmyslnější byrokratické povinnosti uložené podnikatelům.
Podle novelizovaného znění zákona o zdravotních službách bude u pracovních vztahů založených na "dohodách" nadále platit povinnost podrobit se lékařské prohlídce pouze v tom případě, je-li vykonávaná práce riziková, nebo pokud tuto povinnost stanoví jiný zákon, případně pokud zaměstnavatel bude mít pochybnosti o způsobilosti zaměstnance.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.