Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Soudní dvůr EU: Péče o cestující

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl na konci ledna v otázce zvýšené ochrany cestujících. Vzorové rozhodnutí se týkalo sporu společnosti Ryanair s jednou z cestujících, jejíž let byl zrušen v roce 2010 z důvodu uzavření vzdušného prostoru nad Evropou v důsledku erupce islandské sopky Eyjafjallajökull. Soudní dvůr rozhodl, že ani taková mimořádná okolnost nezbavuje letecké dopravce povinnosti poskytnout cestujícím odpovídající péči. Toto rozhodnutí je závazné pro všechny vnitrostátní soudy v EU, které případně budou projednávat podobný problém.

Soudní dvůr byl národním soudem v tomto případě dotázán, zda uzavření vzdušného prostoru v důsledku sopečné erupce spadá pod pojem „mimořádné okolnosti“, které zakládají povinnost leteckého dopravce poskytnout cestujícím péči, anebo zda již překračuje rámec „mimořádných okolností“ a zbavuje dopravce této povinnosti. Zároveň požaduje upřesnění, zda poskytnutí péče cestujícím je nějak omezena z časového nebo finančního hlediska.
Poskytnout péči cestujícím musí letecký dopravce na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004/ES, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů. Povinnost poskytnout péči je konkrétně upravena v čl. 5 odst. 1 písm. b) a článku 9 tohoto nařízení.
Třetí senát Soudního dvora EU rozhodl, že ani tak výjimečná událost, jako je uzavření velké části evropského vzdušného prostoru, není nad rámec "mimořádných okolností". Unijní právo neuznává žádnou odlišnou kategorii "obzvláště mimořádných okolností", které by mohly vést ke zproštění leteckého dopravce povinnosti poskytnout péči, případně dalších povinností vyplývajících z nařízení. Právě při takové mimořádné události se cestující nacházejí v obzvláště nepříjemné situaci, jelikož jsou nuceni zůstat po dobu několika dnů na letišti, a nemohou být takové ochrany zbaveni.
Soudní dvůr dále upřesnil, že není stanoveno žádné časové ani finanční omezení vztahující se k povinnosti poskytnout péči cestujícím, jejichž let byl zrušen z důvodu mimořádných okolností. Letecký dopravce tak musí po celou dobu čekání umožnit cestujícím přístup k produktům a službám prvořadé potřeby.
V případě, že letecký dopravce nesplní svou povinnost poskytnutí péče podle čl. 5 odst. 1 písm. b) a článku 9 nařízení č. 261/2004/ES, musí být cestujícímu vráceny pouze částky, které se s ohledem na okolnosti každého konkrétního případu jeví jako nezbytné, vhodné a přiměřené k nahrazení selhání leteckého dopravce. Výši takové náhrady musí posoudit vnitrostátní soud.
Plné znění rozsudku Soudního dvora EU najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.