Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nezabavitelné částky pro rok 2013

Od 1. ledna 2013 došlo ke zvýšení tzv. nezabavitelné částky. Jde o část mzdy, kterou nelze postihnout exekuční nebo insolvenční srážkou. Nově se zvýšená nezabavitelná částka odrazí ve mzdách za měsíc leden, které jsou zaměstnancům vypláceny v únoru.

Srážky se provádějí z čisté mzdy, a to tak, aby zaměstnanci vždy zůstala tzv. základní nezabavitelná, někdy též nazývaná jako nepostižitelná, částka. Nezabavitelná částka se podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. stanoví jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50000 do 99999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jak velké obci dlužník skutečně žije. Pro rok 2013 je životní minimum jednotlivce 3410 Kč a výše uvedené normativní náklady na bydlení činí 5687 Kč (psali jsme zde). Nezabavitelná částka pro rok 2013 tedy činí 2/3 ze součtu částek 3410 a 5687, což je 6064,66 Kč, po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 6065 Kč.
K takto stanovené nezabavitelné částce se ještě přičítá její 1/4 na každou vyživovanou osobu, tedy 1516,16 Kč. Celkovou nezabavitelnou částku pak stanovíme jako součet nezabavitelné částky na povinného (6064,66 Kč) a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby (1516,16 Kč na osobu). Částka, nad kterou se vždy srazí veškerý zbytek mzdy, je pro rok 2013 stanovena na 9097 Kč.
Srážkami ze mzdy musí být podle § 279 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, vždy nejprve uspokojeny tzv. přednostní pohledávky, mezi něž patří např. dluh vůči státu nebo nezaplacené výživné. Srážky lze uplatnit i z dávek nemocenského pojištění, o nových povinnostech zaměstnavatele v těchto případech jsme psali v samostatném článku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.