Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nespolehlivý plátce DPH

Generální finanční ředitelství vydalo počátkem ledna informaci k aplikaci §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterým se zavádí institut tzv. nespolehlivého plátce. Do zákona o DPH tuto novinku zavedla technická novela č. 502/2012 Sb. (psali jsme zde). Nyní je Informací GFŘ jasně definováno, kdo bude označen jako nespolehlivý plátce.

Nespolehlivý plátce bude každý, kdo dluží za poslední minimálně tři měsíce na dani z přidané hodnoty celkem více než 10 milionů korun. Dále ten, kdo nemá v pořádku daňové doklady a bude mu vyměřena daň alespoň 500 tisíc korun. Na seznamu se ocitnou i podniky podezřelé z účasti na podvodu. Jako nespolehlivý plátce naopak nebude označen nikdo, kdo jednorázově opomenul nějakou daňovou povinnost. Nespolehlivým plátcům se také zkrátí zdaňovací období na jeden měsíc. Proti označení "Nespolehlivý plátce" se bude možné odvolat.
GFŘ nebude vytvářet speciální seznam nespolehlivých plátců, ale v registru plátců DPH, který najdete zde, je zavedena nová kolonka "Nespolehlivý plátce". Povinností každého bude zkontrolovat, zda se u jeho dodavatelů neobjevilo v této kolonce "ANO". Kdokoliv pak bude s firmou s tímto pozitivním označením obchodovat, bude ručit za nezaplacenou daň z přidané hodnoty ze zdanitelného plnění, které od tzv. nespolehlivého plátce přijme.
Generální finanční ředitelství dále oznámilo, že nespolehlivým se plátce DPH může stát až na základě okolností nastalých po účinnosti novely, tj. po 1. 1. 2013. Z toho plyne, že první změny budou na daňovém portálu zaznamenány nejdříve v průběhu února 2013. Pro usnadnění orientace veřejnosti bude vydáno avízo o zveřejnění první pozitivní informace o nespolehlivém plátci daně. Do té doby nebude u žádného plátce zveřejněna informace, že je nespolehlivým a daňová veřejnost nemusí tuto informaci samostatně vyhledávat.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.