Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Stanovisko ČSSZ k vracení pojistného

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo další postup státu v případu žádostí o vrácení pojistného za první pololetí roku 2007. Ministr Petr Šimerka oznámil, že pojistné stát vracet nebude. Česká správa sociálního zabezpečení poté vydala tiskovou zprávu, kde upřesnila svoje stanovisko k této kauze.

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) je reakcí na rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) ze dne 25. února 2010. Rozsudek Nejvyššího správního soudu zrušil rozhodnutí krajského soudu v Liberci, který původně dal ve svém řízení za pravdu soukromé firmě Ježek Software.
Českolipská firma Ježek software si všimla chyby v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, kde díky posunu platnosti novely chyběla v prvním pololetí roku 2007 definice vyměřovacího základu. Od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 zákon sice říkal, že zaměstnavatel má odvést na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 26% vyměřovacího základu, jeho konkrétní definice v něm ale chyběla. Ježek software odmítl pojistné za toto období zaplatit a ČSSZ na něm úhradu neúspěšně vymáhala, spor nakonec dospěl k soudu.
Liberecká pobočka krajského soudu v Ústí nad Labem rozhodla v srpnu 2009 ve prospěch firmy Ježek software a konstatovala, že stát nemá za první polovinu roku 2007 nárok na zaplacení sociálního pojištění. Toto průlomové rozhodnutí spustilo lavinu žádostí o vrácení pojistného za inkriminované období. Vrácení "přeplatku" požadovaly nejen firmy, ale i města a kraje. K 26. únoru 2010 obdržely Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) celkem 7 108 žádostí o vracení pojistného na sociální zabezpečení v úhrnné výši 17,3 miliard korun. ČSSZ podala kasační stížnost, všechna řízení týkající se vrácení pojistného přerušila a čekala na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.
NSS kasační stížnosti vyhověl, původní verdikt zrušil a případ vrátil krajskému soudu. Z rozsudku také vyplynulo, že žádosti zaměstnavatelů jsou nedůvodné, protože o přeplatek na pojistném se nejedná. V odůvodnění rozsudku ale NSS poukázal na stále se zhoršující kvalitu právního řádu, jež působí mezi adresáty právních povinností často oprávněné pocity bezradnosti a snižuje důvěru v právo.
Okresní správy sociálního zabezpečení budou nyní pokračovat v přerušených řízeních o vracení pojistného na sociální zabezpečení tak, že veškeré žádosti budou zamítat. Ministr Šimerka uvedl, že ČSSZ by uvítala, kdyby zaměstnavatelé vzali žádosti sami zpět. Výhodné by to mělo být pro obě strany, protože zaměstnavatelé ušetří na nákladech a OSSZ ubude administrativa. Za vzniklou situaci se ministr všem zaměstnavatelům, které nedostatek v zákoně uvedl v omyl, omluvil.
Celý text tiskové zprávy najdete na webu České správy sociálního zabezpečení.
Zástupci Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy uvedli, že svým členům již nedoporučí podávání dalších žádostí o vrácení peněz, ale případné stažení dosavadních žádostí nechá pouze na jejich rozhodnutí.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.