Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Konec výmluv na osobu blízkou

V sobotu 19. ledna 2013 vstoupila v platnost novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákona o silničním provozu. Mediálně nejdiskutovanější změnou, kterou novela přinesla, je zrušení možnosti vymluvit se na tzv. osobu blízkou a tedy na právo nevypovídat a vyhnout se tak sankcím za přestupek. Nově je za přestupky odpovědný majitel vozidla.

Novela č. 297/2011 Sb. je poměrně rozsáhlá a část jejích ustanovení začala platit už od 1. 1. 2012. Větší změny ale vstoupily v platnost až nyní 19. ledna 2013.
Dosud řidiči hojně využívali možnosti oznámit při předvolání, že v okamžiku spáchání přestupku řídila vozidlo osoba blízká, jejíž identitu podle § 60 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nemusí prozradit. Důkazní břemeno je vždy na správním orgánu, který přestupek projednává. Pokud tedy např. videozáznamem nebo fotografií nebylo možné prokázat, kdo vozidlo skutečně řídil, byla věc odložena, protože orgán nemohl zahájit řízení proti konkrétní osobě. Podle nově vloženého odstavce v § 10 zákona o silničním provozu, je nyní provozovatel vozidla povinen zajistit, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích.  A to bez ohledu na to, kdo vozidlo skutečně řídí. Pokud bude provozovatel vozidla trvat na tom, že nezná totožnost osoby, která vozidlem spáchala přestupek, přechází zodpovědnost za tento přestupek na něj. Půjde o správní delikt, za který bude možné uložit pokutu až do výše 10 tisíc korun, ale nebudou se za něj odečítat trestné body. Výjimku budou tvořit případy, kdy provozovatel např. prokáže, že mu před spácháním přestupku byl automobil odcizen. Podrobnosti správního řízení jsou uvedeny v nových paragrafech 125f až 125h zákona č. 361/2000 Sb. 
Podle odpůrců této novely je ale úprava nedostatečná, právo nevypovídat s odkazem na tzv. osobu blízkou nebylo podle nich zrušeno, ale pouze zpoplatněno.

Novela přináší i další změny, a to především podle požadavku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES, o řidičských průkazech. Mění se např. věkové hranice pro řízení motocyklů. U slabších strojů do 35 kW se věková hranice zvyšuje ze 17 let na 18 let a u silnějších strojů se zvýší z 21 let až na 24 let. Pouze řidiči s minimálně dvouletou zkušeností s řízením slabších motocyklů budou moci obdržet řidičský průkaz na stroje nad 35 kW dříve, tedy již od 20 let.
Řidičům s oprávněním skupiny B přinesla novela možnost jezdit na skútrech do 125 ccm s automatickou převodovkou bez povinnosti výcviku v autoškole. Dosud se tato možnost vztahovala pouze na stroje do 50 ccm. Změna se týká i majitelů řidičských oprávnění skupiny B, kteří ho získali před 19. lednem 2013.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.