Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zvýšení srážkové daně z příjmů vůči daňovým rájům

Vládní daňový balíček vydaný pod č. 500/2012 Sb. je opravdu rozsáhlou novelou. Jednou z mnoha změn, které přináší a která vstoupila v platnost k 1. 1. 2013, je i zvýšení srážkové daně z příjmů vůči tzv. daňovým rájům, a to z původních 15 % na 35 %.

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, je novelizován hned první částí novely č. 500/2012 Sb., tzv. úsporným daňovým balíčkem. Ohledně daňových rájů se do § 36 zákona o daních z příjmů vkládá v prvním odstavci nové písmeno c), kterým se zvyšuje na 35 % zvláštní sazba daně z příjmů. Jde o srážkovou daň z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky, a to včetně z příjmů z pronájmu, vypořádacího podílu, likvidačního zůstatku, příjmů z ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku. Daň se z 15 % na 35 % zvyšuje všem poplatníkům, kteří nejsou daňovými rezidenty Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor ani rezidenty dalších států, s nimiž má Česká republika uzavřenou platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění nebo platnou a účinnou mezinárodní smlouvu nebo dohodu o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů.
Všechny uzavřené smlouvy vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv, případně dříve ve Sbírce zákonů. O nově uzavřených smlouvách vždy informuje Ministerstvo financí, naposledy tak učinilo informací z 11. 1. 2013.
V důvodové zprávě k úspornému daňovému balíčku je uveden předpoklad, že zvýšením srážkové daně vůči tzv. daňovým rájům by mohl příjem do státního rozpočtu z tohoto druhu daní stoupnout až o 1 miliardu korun.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.