Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NS: Zaměstnavatel už nemá tzv. nabídkovou povinnost

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu v Brně rozhodlo na svém lednovém jednání o zařazení rozhodnutí pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu č. 21 Cdo 1520/2011 do sbírky Soudních rozhodnutí a stanovisek. Z rozhodnutí vyplývá, že zaměstnavatelé nemají povinnost nabízet jinou práci lidem, které chtějí propustit pro nadbytečnost. Firma tedy může zaměstnance propustit pro nadbytečnost bez toho, že mu nabídne jiné místo, i když ho aktuálně má k dispozici. Tímto stanoviskem Nejvyššího soudu se sjednocuje rozhodování v podobných pracovně právních sporech u soudů všech instancí.

Ústavní soud projednal případ muže z Prahy, kterému dala firma výpověď pro nadbytečnost, aniž by mu nabídla jiné místo. Zaměstnanec se však poté dozvěděl, že zaměstnavatel měl v okamžiku výpovědi několik dalších volných pracovních pozic s obdobnou pracovní náplní a firmu zažaloval. Obvodní soud pro Prahu 10 a následně i Městský soud v Praze muži vyhověly. Firma se však odvolala k Nejvyššímu soudu, který oba předchozí rozsudky zrušil. Stanovisko Nejvyššího soudu je závazné nejen pro nové projednání tohoto konkrétního sporu, ale i pro všechny další podobné spory.

Nejvyšší soud svůj rozsudek zdůvodnil tím, že v zákoníku práce č. 262/2006 Sb., který začal platit 1. 1. 2007, již tzv. nabídková povinnost není obsažena. Podle předchozí právní úpravy, tedy podle zrušeného zákoníku práce č. 65/1965 Sb., který platil do 31. 12. 2006, mohl dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z pracovního poměru jen tehdy, pokud pro něj neměl jinou vhodnou práci v místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu práce, ani v místě jeho bydliště, případně pokud zaměstnanec tuto náhradní práci odmítl. Výjimkou byly výpovědi pro porušení pracovní kázně nebo z důvodu, pro který lze okamžitě zrušit pracovní poměr.
Nový zákoník práce platný od roku 2007 ale tuto povinnost zaměstnavatele nabízet jiné pracovní místo nepřevzal. Nové stanovisko Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu v Brně okomentoval mluvčí Nejvyššího soudu Petr Knötig. Stanovisko obsahuje novou právní větu, která zní:

Právní věta:
Podle právní úpravy pracovněprávních vztahů účinné ode dne 1. 1. 2007 může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 zák. práce, i když má možnost ho dále zaměstnávat v místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu práce, a i kdyby mu mohl nadále přidělovat jinou práci, která by odpovídala sjednanému druhu práce a která by pro něho byla vhodná.

Na podmínkách výpovědní doby ani odstupného se rozhodnutím Nejvyššího soudu nic nemění. Plný text Rozsudku Nejvyššího soudu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.