Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zrušení stropu pro platbu zdravotního pojištění

Dalším opatřením z vládního úsporného balíčku, které vstoupilo v platnost už k 1. 1. 2013, je zrušení stropů pro odvod pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. I v tomto případě je cílem navýšení příjmů do státního rozpočtu. Opatření je dočasné, bude platit od roku 2013 do konce roku 2015.

Částí pátou čl. VIII souhrnné novely č. 500/2012 Sb., tzv. úsporného vládního balíčku, je do zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, vložen nový § 3d, kterým se pro rozhodná období, která nastanou v letech 2013 až 2015, ruší maximální vyměřovací základy, tedy tzv. stropy pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Opatření se dotkne zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných.
Strop pro odvod zdravotního pojištění byl původně nastaven na 48násobek průměrné mzdy, od roku 2010 byl navýšen na 72násobek průměrné mzdy. V roce 2012 činil tento strop pro OSVČ, u kterých se posuzuje zisk za celý rok, 1809864,- Kč. U zaměstnanců, kde se odvody provádějí měsíčně, činil strop v loňském roce 150822,- Kč. Z částky nad tuto hranici se již pojistné na zdravotní pojištění neodvádělo.
Od začátku letošního roku je ale maximální vyměřovací základ na tři roky úplně zrušen a podnikatelé a zaměstnanci s vysokými příjmy budou platit zdravotní pojištění z plné výše svého výdělku. Odvody na zdravotní pojištění jsou ve výši 13,5 % z hrubého příjmu, z toho v případě zaměstnání platí 9 % zaměstnavatel a 4,5 % zaměstnanec.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.