Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - použití paušálních výdajů

Výpočet výdajů procentem z příjmů je nejjednodušší způsob, jak uplatnit výdaje v daňovém přiznaní. Chce-li však podnikatel letos uplatnit výdaje paušálem poprvé, musí podat dodatečné daňové přiznání za předcházející zdaňovací období.

Při uplatňování výdajů procentem z příjmů není nutné shromažďovat doklady o nákupech zboží a služeb, evidují se pouze zdanitelné příjmy. Výdaje se vypočtou procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 nebo v případě pronájmu podle § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Rozdíl příjmů a výdajů tvoří základ daně.
Novelou č. 289/2009 Sb. se výdajové paušály pro zdaňovací období roku 2009 výrazně zvýšily. Proto se předpokládá, že počet podnikatelů, kteří tento "paušál" letos využijí, výrazně vzroste. Nejvíce jej asi využijí řemeslníci, kteří si mohou za loňský rok uplatnit 80 % místo dosavadních 60 % výdajů. Ostatní živnostníci si mohou odečíst od příjmů 60 % výdajů oproti loňským 50 % a tzv. svobodná povolání si mohou odečíst také 60 % oproti dosavadním 40 %. Zatímco u všech živností zůstávají tyto zvýšené výdajové paušály i v roce 2010, u svobodných povolání se opět snižují, a to zákonem č. 362/2009 Sb. tzv. Janotovým úsporným balíčkem. Výdajové paušály u zemědělských činností a příjmů z pronájmů zůstávají stejné jako v roce 2008. Podrobný přehled původních a nových výdajových paušálů najdete v tomto článku

Přechod na paušální výdaje
Podnikatelé, kteří se letos pro uplatnění výdajů procentem v daňovém přiznání rozhodnou poprvé, musí počítat s úpravami základu daně podle § 23 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Podle tohoto ustanovení musí podnikatel, který mění způsob uplatňování výdajů, podat dodatečné daňové přiznání za předchozí zdaňovací období a v tomto přiznání dodanit všechny neuhrazené pohledávky, závazky a zásoby vykázané ke konci předešlého zdaňovacího období. Hodnota pohledávek a zásob základ daně zvýší, hodnota závazků sníží. V případě, že podnikatel žádné pohledávky, závazky ani zásoby ke konci minulého zdaňovacího období neevidoval, dodatečné daňové přiznání podávat nemusí. 

Zařazení podnikatelských činností
Protože je výše výdajových paušálů pro jednotlivé činnosti různá, je také třeba podnikatelskou činnost správně zařadit. Přehled řemeslných i ostatních živností je uveden v přílohách k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenskému zákonu, obsahové náplně jednotlivých živností jsou uvedeny v nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Vymezení zemědělských podnikatelů, kteří mají stejně vysoké paušály jako řemeslníci, je uvedeno v § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.