Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna rozpočtového určení daní

Další novelou, kterou Poslanecká sněmovna schválila minulý týden ve třetím závěrečném čtení, je změna zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, tzv. zákona o rozpočtovém určení daní. Podle Sněmovnou schválené předlohy přijdou čtyři největší města v ČR dohromady o miliardu korun ročně, polepšit by si naopak měly menší obce a města.

Rozpočtového určení daní se týkají hned dva předpisy, které poslanci minulý týden schválili. Část změn je obsažena v návrhu zákona, o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, o kterém jsme již psali. Zároveň byla projednána samostatná novela, kterou se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, tzv. zákon o rozpočtovém určení daní.

Opatření týkající se rozpočtového určení daní obsažená v návrhu zákona, o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, snižují podíly místních rozpočtů na výnosech daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob. Jde o dočasné opatření pro roky 2013 až 2015 a jeho cílem je zajistit, aby odhadované zvýšení příjmů veřejných rozpočtů, které by z tohoto zákona mělo vyplynout, mělo za následek skutečně pouze zvýšení příjmů státního rozpočtu, nikoliv navýšení rozpočtů měst a obcí. Pro roky 2013 až 2015 se podíl obcí snižuje na 18,9 % z celostátního hrubého výnosu DPH a 20,75 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. U krajů se koeficienty sdílení výnosů daní pro roky 2013 až 2015 snižují takto: na 7,86 % z celostátního hrubého výnosu DPH a 8,65 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 
Od roku 2016 se výše podílů vrací na hodnotu roku 2013 před promítnutím úsporného balíčku, tedy u krajů na 8,28 % DPH a 8,92 % ostatních sdílených daní. U obcí bude výše podílů od roku 2016 odpovídat navýšení o 12 miliard korun a bude činit 21,93 % DPH a 23,58 % ostatních sdílených daní.

Změny, které přináší navrhovaná novela zákona o rozpočtovém určení daní, uvádíme v následujících stručných bodech:
  • Objem sdílených daní obcí ze státního rozpočtu se zvyšuje o 12 miliard Kč.
  • Zůstane zachováno oddělení propočtu největších měst Prahy, Plzně, Ostravy a Brna prostřednictvím vlastních přepočítacích koeficientů.
  • Objem sdílených daní u největších 4 měst klesne o 1,1 miliardy korun. Z toho u hl. m. Prahy bude pokles činit 650 milionů korun, u Plzně 90 milionů korun, u Ostravy 158 milionů korun a u Brna 203 milionů korun.
  • Nepočítá se s žádnými kompenzacemi ke krytí předpokládaného poklesu příjmů u 4 největších měst.
  • Váha kritéria celkové rozlohy katastrálních území obce zůstává ve výši 3 %, ale bude omezena na maximálně 3 hektary na obyvatele. To se dotkne 378 obcí, které mají málo obyvatel, ale dosud získávaly vyšší prostředky ze státního rozpočtu díky rozsáhlým územím.
  • Váha kritéria prostého počtu obyvatel se zvýší z 3 % na 10 %.
  • Nově bude zohledněn počet žáků v základních školách a počet dětí v mateřských školách, a to váhou 7 %.
  • Průměrný výnos na obyvatele bude na úrovni 9 tisíc korun nebo vyšší.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.