Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

DPH bude 15 a 21 procent

Prezident dnes podepsal návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Jde o souhrnnou novelu, která mění několik daňových a jiných zákonů. Novela bývá označována jako úsporný, rozpočtový či vládní stabilizační balíček.

Legislativní cesta tohoto předpisu je opravdu dlouhá a složitá. Zákon ve stejném znění byl Sněmovnou schválen již 13. července 2012. Senát ale novelu v létě zamítl. Poslanci pak při pokusu o přehlasování senátního veta nenašli potřebných 101 hlasů. Vláda návrh zákona předložila Poslanecké sněmovně znovu a tentokrát s jeho schválením spojila i žádost o vyslovení důvěry. 7. listopadu 2012 proběhlo třetí čtení a Sněmovna zákon opět schválila, hlasování zároveň potvrdilo důvěru vládě. Zákon poté zamířil do Senátu, který ho dle očekávání znovu vetoval. 19. prosince tedy Sněmovna schvalovala vládní daňový balíček znovu a ruku pro něj zvedlo 102 poslanců. O tom, zda zákon skutečně začne platit od 1. ledna 2013, tak nakonec rozhodoval prezident Václav Klaus, který má na podpis či zamítnutí zákona podle čl. 50 Ústavy ČR 15 dnů. Konec této zákonné lhůty už připadá na první dny nového roku 2013, prezident ale zákon podepsal pouhé dva dny po jeho doručení.

Již definitivně schválená novela mimo jiné mění tyto zákony: zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
Většina navrhovaných změn má platit od 1. 1. 2013, některá úsporná opatření jsou ale časově limitována a počítá se s nimi jen na následující tři roky, tedy od roku 2013 do roku 2015. Souhrn úsporných opatření si klade za cíl snížit schodek státního rozpočtu pod 3 %.
Přinášíme vám stručný přehled hlavních změn, které obsahuje návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů:
 • DPH se pro roky 2013 až 2015 zvedá o jeden procentní bod, tedy snížená sazba z 14 % na 15 % a základní sazba z 20 % na 21 %. Původně plánované sjednocení sazeb na 17,5 % se novelou odsouvá až na rok 2016.
 • Pro poplatníky s příjmem nad 100 tisíc korun měsíčně (přesněji s příjmem nad 48násobkem průměrné roční mzdy) má být od roku 2013 do roku 2015 zavedena navíc zvláštní daň, tzv. solidární příspěvek ve výši 7%.
 • Srážková daň z příjmů vůči daňovým rájům se od roku 2013 zvyšuje z 15 % na 35 %.
 • Při využití tzv. výdajových paušálů nebude možné odečíst daňovou slevu na dítě a na manžela či manželku. Některé paušály (ve výši 30% a 40 %) bude možné použít pouze u příjmů do dvou milionů korun.
 • Budou zrušeny stropy pro odvody na zdravotní pojištění, a to od roku 2013.
 • Od roku 2013 do roku 2015 budou důchody růst pouze o třetinu reálné mzdy a o třetinu inflace.
 • Důchodci si již nebudou moci od svých přivýdělků odečítat základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24840 Kč.
 • Daň z převodu nemovitosti se od roku 2013 zvýší z 3 % na 4 %.
 • Daň z nemovitostí budou obce moci zvyšovat v závislosti na atraktivitě dané lokality.
 • Od roku 2014 by měla být zavedena daň z vína ve výši 10 Kč/l, drobní vinaři by ale měli být od daně osvobozeni.
 • Sazba daně z příjmů se od roku 2014 zvyšuje na 20 %, ale bude se znovu počítat pouze z hrubé mzdy, nikoliv ze superhrubé jako nyní, daň z příjmů právnických osob zůstane na 19 %.
 • Od roku 2014 zcela skončí podpora tzv. zelené nafty, kdy je zemědělcům vracena část spotřební daně z nafty, která byla prokazatelně použita pro zemědělskou výrobu, v roce 2013 bude snížena vratka z dnešních 60 % na 40 %.
 • Skončí také osvobození od daně u zemního plynu na vytápění domácností.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.